Kada se prikaže poruka

Ako se na upravljačkoj ploči prikaže poruka, odaberite poruku s popisa u nastavku i provjerite kako riješiti problem.
Ako se problem ne riješi nakon što isprobate načine rješavanja poteškoća, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Ako problem i dalje ostaje

Certifikat autenti- kacijskog poslužite- lja nije moguće analizirati.

Certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti možda nije točan ili je u formatu koji uređaj ne podržava.
Provjerite certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti i po potrebi promijenite postavku.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

Nije moguće pronaći pristupnu točku.

Došlo je do pogreške koja uređaju onemogućuje otkrivanje usmjerivača za bežični LAN (pristupne točke).
Je li vrsta veze pravilno konfigurirana?
Odaberite vrstu veze (WPS) prema načinu koji podržava usmjerivač za bežični LAN. Povezivanje s bežičnim LAN-om pomoću gumba na usmjerivaču (način pritiska na gumb)
Jeste li se povezali unutar fiksnog vremena?
Kada se povezujete pritiskom na gumb na usmjerivaču za bežični LAN, postavite vrstu veze na upravljačkoj ploči uređaja, a zatim pritisnite gumb na usmjerivaču za bežični LAN u roku od jedne ili dvije minute. Povezivanje s bežičnim LAN-om pomoću gumba na usmjerivaču (način pritiska na gumb)
Jesu li SSID i mrežni ključ pravilno konfigurirani?
Kada ručno unosite podatke o usmjerivaču za bežični LAN, provjerite SSID i mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN pa pravilno konfigurirajte postavke na uređaju. Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)
Nalaze li se uređaj i usmjerivač za bežični LAN na odgovarajućem mjestu?
Uređaj i usmjerivač za bežični LAN potrebno je instalirati na lokaciji bez zidova i drugih prepreka između uređaja te unutar udaljenosti od 50 m.
Nemojte instalirati u blizini mikrovalne pećnice, digitalnog bežičnog telefona ni drugih uređaja koji emitiraju radiovalove.
Provjerite sigurnosne postavke usmjerivača za bežični LAN.
Informacije potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Ispis nije moguć. Moguće je da se kor. Ul. koji nije Canonov ili je krivotvoren. Zatvori: Pritisnite OK

Ispis nije moguć zbog korištenja spremnika tonera za koji nije moguće zajamčiti kvalitetu ispisa.
Zamijenite ga novim spremnikom tonera.
Zamjena spremnika tonera
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje izvornih spremnika tonera tvrtke Canon. Popis potrošnog materijala

Ispis RX podataka nije moguć.

Primljeni se podaci iz nekog razloga ne mogu ispisati.
Prikazuju li se uzrok i rješenje na upravljačkoj ploči?
Ako je to slučaj, slijedite upute na zaslonu.
Jesu li na uređaju otvoreni prednji poklopac, stražnji poklopac i poklopac tonera?
Ako su otvoreni, zatvorite poklopce.
Je li papir umetnut?
Ako nije, umetnite papir. Umetanje papira
Je li papir zaglavljen?
Ako je, uklonite sav zaglavljeni papir. Zaglavljeni papir
Je li istekao vijek trajanja spremnika tonera?
Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera i po potrebi zamijenite neki od spremnika tonera.
Provjera preostale količine potrošnog materijala
Zamjena spremnika tonera

Kom. pogr. uloška Ispis nije moguć Moguće je da se koristi uložak koji nije Canonov ili je krivotvoren. Zatvori: Pritisnite OK

Ispis nije moguć zbog nepravilne instalacije spremnika tonera, oštećenog spremnika tonera ili korištenja spremnika tonera za koji nije moguće zajamčiti kvalitetu ispisa.
Ponovno umetnite spremnik tonera ili ga zamijenite novim.
Zamjena spremnika tonera
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje izvornih spremnika tonera tvrtke Canon. Popis potrošnog materijala
Ako se poruka nakon višekratnog ponovnog umetanja spremnika tonera i dalje prikazuje, obratite se prodavaču ili predstavniku servisa. Ako problem i dalje ostaje

Kom. pogr. uloška. Problemi nastali upot. ul. koji nisu Canonovi nisu pokriv. jamstv. Zatv.: Pritisni OK

Ispis nije moguć zbog nepravilnog umetanja spremnika tonera, oštećenog spremnika tonera ili upotrebe spremnika tonera koji nije proizveo Canon, što uzrokuje pogrešku u komunikaciji.
Ponovno umetnite spremnik tonera.
Zamjena spremnika tonera
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje izvornih spremnika tonera tvrtke Canon. Popis potrošnog materijala
Ako se poruka nakon višekratnog ponovnog umetanja spremnika tonera i dalje prikazuje, obratite se prodavaču ili predstavniku servisa. Ako problem i dalje ostaje

Promijenite zaporku za provjeru autentičnosti.

Lozinka je istekla.
Postavite novu lozinku.

Provjerite postavke provjere autentičnosti.

Način provjere autentičnosti postavljen na uređaju ne podudara se s onim postavljenim na poslužitelju RADIUS.
Provjerite način provjere autentičnosti postavljen na poslužitelju RADIUS te ga pravilno postavite.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

Povezivanje neuspješno.

Došlo je do pogreške koja uređaju onemogućuje uspostavu izravne veze.
Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno uspostaviti vezu.
Ako ne možete uspostaviti vezu, ponovno pokrenite uređaj.
Postavite IP adresu za vezu na nešto što nije "192.168.22.xx".
Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] u odjeljku [IP Address for Direct Connection], unesite IP adresu [OK] ponovno pokrenite uređaj
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Postavke izravnog povezivanja]
Je li maska podmreže pravilno konfigurirana?
Provjerite postavke maske podmreže IPv4. Promijenite postavke ako nisu pravilno konfigurirane. Pojedinosti zatražite od administratora mreže.
Prikaz IP adrese postavljene na uređaju
Postavljanje IPv4 adresa

Spaj. nije mog. Provj. post. klj. za kriptiranje.

Mrežni ključ (ključ za šifriranje) usmjerivača za bežični LAN (pristupnu točku) nije pravilno konfiguriran, što sprječava uspostavu veze.
Ponovno postavite mrežni ključ.
Provjerite mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN i pravilno konfigurirajte postavke na uređaju. Povezivanje s bežičnim LAN-om

Povezivanje neuspješno. Uređaj se pon. pokr.

Došlo je do pogreške koja sprječava povezivanje uređaja u načinu pristupne točke. Ili je došlo do pogreške prilikom pokretanja načina postavljanja bez kabela.
Ponovno pokrenite uređaj i način postavljanja bez kabela.
Potrebne su administratorske ovlasti.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči  [Izbornik]  [Osobne postavke]  [Mreža]  [Jednostavno povezivanje putem računala]  otvorite postavke na računalu

Povezivanje neusp. Dosegnut je maks. br.pov. s pris. toč.

Dosegnut je maksimalan broj uređaja koji se može povezati s usmjerivačem za bežični LAN (pristupnom točkom), što sprječava uspostavu veze.
Smanjite broj uređaja (klijenata) povezanih s usmjerivačem za bežični LAN.
Maksimalan broj veza potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Povezivanje putem bežičnog LAN-a nije uspjelo.

Došlo je do pogreške koja sprječava povezivanje uređaja s bežičnim LAN-om.
Ponovno pokrenite uređaj pa ponovno konfigurirajte bežičnu LAN vezu.
Povezivanje s bežičnim LAN-om
Nalaze li se uređaj i usmjerivač za bežični LAN (pristupna točka) na odgovarajućem mjestu?
Uređaj i usmjerivač za bežični LAN potrebno je instalirati na lokaciji bez zidova i drugih prepreka između uređaja te unutar udaljenosti od 50 m.
Nemojte instalirati u blizini mikrovalne pećnice, digitalnog bežičnog telefona ni drugih uređaja koji emitiraju radiovalove.
Provjerite sigurnosne postavke usmjerivača za bežični LAN.
Informacije potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Povezivanje putem WPS-a nije uspjelo.

Došlo je do pogreške koja uređaju onemogućuje uspostavu WPS veze.
Pričekajte trenutak pa ponovno konfigurirajte postavke.
Ako i dalje ne možete uspostaviti WPS vezu, provjerite podržava li usmjerivač za bežični LAN (pristupna točka) WPS.
Ako podržava WPS
Provjerite nalaze li se uređaj i usmjerivač za bežični LAN na odgovarajućem mjestu.
Uređaj i usmjerivač za bežični LAN potrebno je instalirati na lokaciji bez zidova i drugih prepreka između uređaja te unutar udaljenosti od 50 m.
Nemojte instalirati u blizini mikrovalne pećnice, digitalnog bežičnog telefona ni drugih uređaja koji emitiraju radiovalove.
Ako ne podržava WPS
Uspostavite vezu koristeći drugu vrstu veze. Povezivanje s bežičnim LAN-om

Nije bilo moguće otkriti veze s bežičnim uređajima.

Došlo je do pogreške koja uređaju onemogućuje prepoznavanje mobilnih uređaja.
Jeste li se povezali unutar fiksnog vremena?
Povežite mobilni uređaj s uređajem u roku od pet minuta od prikaza SSID-a i mrežnog ključa.

Čišćenje se nije moglo izvršiti.

Čišćenje nije provedeno zbog zaglavljenog papira ili drugog problema.
Je li papir umetnut?
Ako nije umetnut, papir umetnite u ladicu za papir. Umetanje papira u ladicu za papir
Je li papir zaglavljen?
Ako je, uklonite sav zaglavljeni papir. Zaglavljeni papir

Aut. otv. sus. nije mog. pr. Pr. post. klj. za kript.

Načini WEP provjere autentičnosti uređaja i usmjerivača za bežični LAN (pristupnu točku) ne podudaraju se ili je filtriranje MAC adrese usmjerivača za bežični LAN postavljeno tako da sprječava vezu s uređajem, što onemogućuje provjeru autentičnosti po načelu otvorenog sustava.
Načinom ručnog postavljanja promijenite način WEP provjere autentičnosti na [Zajednički ključ] pa ponovno uspostavite vezu.
Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)
U postavci filtriranja MAC adrese usmjerivača za bežični LAN dopustite vezu s uređajem.
Provjerite MAC adresu uređaja i konfigurirajte usmjerivač za bežični LAN da biste omogućili vezu s te MAC adrese. Prikaz MAC adrese i podataka o vezi za bežični LAN
Informacije o načinu postavljanja potražite u priručniku usmjerivača za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Aut. dij. klj. nije mog. pr. Pr. post. klj. za kript.

Mrežni ključ (ključ šifriranja) usmjerivača za bežični LAN (pristupne točke) nije pravilno konfiguriran ili se načini WEP provjere autentičnosti uređaja i usmjerivača za bežični LAN ne podudaraju, što onemogućuje provjeru autentičnosti putem dijeljenog ključa.
Ponovno postavite mrežni ključ.
Provjerite mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN i pravilno konfigurirajte postavke na uređaju. Povezivanje s bežičnim LAN-om
Uskladite WEP provjeru autentičnosti na uređaju i usmjerivaču za bežični LAN.
Uređaj mora biti postavljen na provjeru autentičnosti putem dijeljenog ključa, a usmjerivač za bežični LAN na provjeru autentičnosti po načelu otvorenog sustava. Promijenite WEP postavku sukladno načinu provjere autentičnosti koji koristite.
Prilikom korištenja provjere autentičnosti po načelu otvorenog sustava
Povežite se s bežičnim LAN-om na jedan od sljedećih načina:
Povežite se pomoću načina postavljanja pristupne točke. Povezivanje s bežičnim LAN-om traženjem usmjerivača (metoda postavljanja pristupne točke)
Koristeći način ručnog postavljanja povežite se s načinom WEP provjere autentičnosti postavljenim na [Otvoreni sustav]. Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)
Prilikom korištenja provjere autentičnosti putem dijeljenog ključa
Na usmjerivaču za bežični LAN promijenite način WEP provjere autentičnosti na "Dijeljeni ključ" pa ponovno uspostavite vezu. Informacije o načinu postavljanja potražite u priručniku usmjerivača za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Okončano izravno povezivanje.

Veza s mobilnim uređajem je prekinuta.
Ponovno uspostavite izravnu vezu.
Povezivanje mobilnog uređaja izravno s uređajem (izravno povezivanje)

Lag. pov. putem rač. zav. zbog isteka vr. Ur. će se pon. pok.

Prošlo je 30 minuta od početka načina postavljanja bez kabela i pritom se nije uspostavila veza s računalom.
Ponovno pokrenite uređaj i način postavljanja bez kabela.
Potrebne su administratorske ovlasti.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik]  [Osobne postavke]  [Mreža]  [Jednostavno povezivanje putem računala]  otvorite postavke na računalu

Ključ za kriptiranje nije pravilno post. Provjerite post. ključa za kript.

Mrežni ključ (ključ za šifriranje) usmjerivača za bežični LAN (pristupnu točku) nije pravilno konfiguriran na uređaju. Druga je mogućnost ta da se način WEP provjere autentičnosti ne podudara s onom usmjerivača za bežični LAN.
Ponovno postavite mrežni ključ.
Provjerite mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN i pravilno konfigurirajte postavke na uređaju. Povezivanje s bežičnim LAN-om
Uskladite WEP provjeru autentičnosti na uređaju i usmjerivaču za bežični LAN.
Uređaj mora biti postavljen na provjeru autentičnosti putem dijeljenog ključa, a usmjerivač za bežični LAN na provjeru autentičnosti po načelu otvorenog sustava. Promijenite WEP postavku sukladno načinu provjere autentičnosti koji koristite.
Prilikom korištenja provjere autentičnosti po načelu otvorenog sustava
Povežite se s bežičnim LAN-om na jedan od sljedećih načina:
Povežite se pomoću načina postavljanja pristupne točke. Povezivanje s bežičnim LAN-om traženjem usmjerivača (metoda postavljanja pristupne točke)
Koristeći način ručnog postavljanja povežite se s načinom WEP provjere autentičnosti postavljenim na [Otvoreni sustav]. Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)
Prilikom korištenja provjere autentičnosti putem dijeljenog ključa
Na usmjerivaču za bežični LAN promijenite način WEP provjere autentičnosti na "Dijeljeni ključ" pa ponovno uspostavite vezu. Informacije o načinu postavljanja potražite u priručniku usmjerivača za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.

Ključ za kript. nije prav. post. Prov. post. klj. za kript.

Mrežni ključ (ključ za šifriranje) usmjerivača bežičnog LAN-a (pristupna točka) na uređaju možda nije pravilno konfiguriran.
Ponovno postavite mrežni ključ.
Ponovno postavite mrežni ključ. Povezivanje s bežičnim LAN-om

Istek. rok traj. ul.

Spremniku tonera istekao je radni vijek.
Preporučuje se zamjena novim spremnikom tonera.
Zamijenite Spremnik tonera.Zamjena spremnika tonera

IEEE 802.1X pogreška Analiza certif. posluž. nije moguća.

Certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti možda nije točan ili je u obliku koji uređaj ne podržava. Provjerite certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti i po potrebi promijenite postavku.
Provjerite certifikat poslužitelja RADIUS i po potrebi promijenite postavku.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

IEEE 802.1X pogreška Promijenite autentikac. zaporku.

Lozinka je istekla.
Postavite novu lozinku.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

IEEE 802.1X pogreška Provjerite postavke autentikacije.

Način provjere autentičnosti postavljen na uređaju ne podudara se s onim postavljenim na poslužitelju RADIUS.
Provjerite način provjere autentičnosti postavljen na poslužitelju RADIUS te ga pravilno postavite.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

IEEE 802.1X pogreška Konf. tocno podatke za autentikac.

Način provjere autentičnosti ili podaci o autentičnosti za IEEE 802.1X nisu pravilno postavljeni.
Pravilno postavite način provjere autentičnosti i podatke o autentičnosti (ključeve i certifikate, lozinku, CA certifikat).
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija

IEEE 802.1X pogreška Konfig. potrebne podatke za autent.

Način provjere autentičnosti ili podaci o autentičnosti za IEEE 802.1X nisu pravilno postavljeni.
Pravilno postavite način provjere autentičnosti i podatke o autentičnosti (ključeve i certifikate, lozinku, CA certifikat).
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija

IEEE 802.1X pogreška Nema odgovora s odredišta.

Mrežna veza možda ima problem.
Provjerite status mreže i postavke.
Provjerite Ethernet kabel i status prekidača.
Provjerite mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN i pravilno konfigurirajte postavke na uređaju.

IEEE 802.1X pogreška Certif. poslužitelja aut. je istekao.

Certifikat poslužitelja poslan s RADIUS poslužitelja je istekao.
Provjerite datum isteka poslužitelja RADIUS.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

IEEE 802.1X pogreška Netočan certifikat poslužitelja autent.

CA certifikat koji podržava certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti nije registriran na uređaju.
Provjerite podatke o certifikatu poslužitelja za provjeru autentičnosti i registrirajte podržani CA certifikat.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Registriranje ključa i certifikata ili certifikata certifikacijskog tijela dobivenog od ustanove za izdavanje certifikata

Unesen je netočan broj znakova/uneseni su nevažeći znakovi.

Mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN (pristupnu točku) nije pravilno konfiguriran na uređaju.
Ponovno postavite mrežni ključ.
Provjerite mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN i pravilno konfigurirajte postavke na uređaju. Povezivanje s bežičnim LAN-om

Niska razina uloška

Uskoro ćete trebati zamijeniti spremnik tonera.
Pripremite novi spremnik tonera i prema potrebi zamijenite stari.
Pri ispisu velikih zadataka preporučuje se zamijeniti spremnik tonera. Zamjena spremnika tonera
Da biste nastavili s ispisom, pritisnite [Nastavi s ispisom].
Ručno možete postaviti kada će se ta poruka prikazati (kada je razina tonera niska). [Prikaži vrijeme za pripremu uloška Obav.]

Mem. pop. (Zan. pogr.)

Memorija je puna podataka koji nisu ispisani zbog pogreške.
Otkažite ispis podataka s pogreškom ili pritisnite [Zan. pogreš.] na zaslonu [Nadzor statusa].
Otkazivanje ispisa putem upravljačke ploče
Pregled statusa zadatka ispisa i zapisnika

Memorija je popunjena.

Ispis nije izvršen zbog nedostatka dostupne memorije. Ako podaci čekaju na ispis, pričekajte završetak obrade.
Smanjite veličinu datoteke ili razdijelite datoteku.
Optimizirajte datoteku tako da bude manja ili razdijelite datoteku pa je ispišite.

Nema papira

Papir nije umetnut ili se umetnuti papir ne može upotrebljavati za ispis izvješća ili popisa.
Umetnite papir.
Umetnite papir za ispis izvješća ili popisa te postavite veličinu i vrstu papira. Umetanje papira

Nema odgovora s odredišta.

Ethernet kabel možda nije povezan ili je došlo do problema s prekidačem.
Provjerite Ethernet kabel i status prekidača.

Glavno računalo ne odgovara.

Uređaj nije pravilno povezan s mrežom.
Provjerite postavke uređaja i mreže, a zatim ponovno uspostavite vezu.
Kada se spajate s bežičnim LAN-om
Konfigurirajte postavke na pravilan način u skladu s okruženjem upotrebe. Povezivanje s bežičnim LAN-om
Kada se spajate s kabelskim LAN-om
Provjerite je li Ethernet kabel pravilno priključen. Povezivanje s žičnim LAN-om

Papir zaglavljen.

Papir zaglavljen u uređaju tijekom ispisa.
Uklonite zaglavljeni papir, a ako se ispis ne nastavi automatski, pokušajte ponovno pokrenuti ispis.
Zaglavljeni papir

Pripremite uložak.

Uskoro ćete trebati zamijeniti spremnik tonera.
Pripremite novi spremnik tonera i prema potrebi zamijenite stari.
Pri ispisu velikih zadataka preporučuje se zamijeniti spremnik tonera. Zamjena spremnika tonera
Da biste nastavili s ispisom, pritisnite [Nastavi s ispisom].
Ručno možete postaviti kada će se ta poruka prikazati (kada je razina tonera niska). [Prikaži vrijeme za pripremu uloška Obav.]

Podesite točne informacije za provjeru autentičnosti.

Način provjere autentičnosti ili podaci o autentičnosti za IEEE 802.1X nisu pravilno postavljeni.
Pravilno postavite način provjere autentičnosti i podatke o autentičnosti (ključeve i certifikate, lozinku, CA certifikat).
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija

Podesite informacije potrebne za provjeru autentičnosti.

Način provjere autentičnosti ili podaci o autentičnosti za IEEE 802.1X nisu pravilno postavljeni.
Pravilno postavite način provjere autentičnosti i podatke o autentičnosti (ključeve i certifikate, lozinku, CA certifikat).
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija

Vel./pos. se razlik.

Veličina papira umetnutog u uređaj ne podudara se s onim koji je postavljane na upravljačkoj ploči ili u upravljačkom programu pisača.
Uskladite veličinu umetnutog papira s postavkom veličine papira.
Prilikom korištenja umetnutog papira
Promijenite postavku veličine papira na upravljačkoj ploči da biste je uskladili s veličinom umetnutog papira.
Postavljanje formata i vrste papira u ladici za papir
Kada ispisujete s računala, primijenite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača da biste je uskladili s veličinom umetnutog papira. Ispis s računala
Prilikom ponovnog umetanja papira
Umetnite papir veličine koja je postavljena na upravljačkoj ploči ili u upravljačkog programu pisača. Umetanje papira
Provjerite nisu li vodilice za papir prelabavo ili prečvrsto postavljene.

Certifikat autenti- kacijskog posluži- telja je istekao.

Certifikat poslužitelja poslan s RADIUS poslužitelja je istekao.
Provjerite datum isteka poslužitelja RADIUS.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X

Certifikat autenti- kacijskog posluži- telja je netočan.

CA certifikat koji podržava certifikat poslužitelja za provjeru autentičnosti nije registriran na uređaju.
Provjerite podatke o certifikatu poslužitelja za provjeru autentičnosti i registrirajte podržani CA certifikat.
Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Registriranje ključa i certifikata ili certifikata certifikacijskog tijela dobivenog od ustanove za izdavanje certifikata

Informacije potrebne za autentikaciju po- desite s udalj. UI.

Način provjere autentičnosti ili podaci o autentičnosti za IEEE 802.1X nisu pravilno postavljeni.
Provjerite postavku IEEE 802.1X i pravilno je postavite.
Provjerite sljedeće te po potrebi promijenite postavku. Postavljanje protokola IEEE 802.1X
Ime za prijavu pravilno je upisano.
Potvrđen je barem jedan od sljedećih potvrdnih okvira: [Use TLS], [Use TTLS] i [Use PEAP].
Kada koristite TLS, registrirani su ključ i certifikat.
Kada koristite TTLS ili PEAP, korisničko ime i lozinka pravilno su postavljeni.
99LW-088