Prikazuje se poruka o pogrešci

Ako ispis nije moguć ili se pojavi neka druga pogreška, u zapisniku o zadatku prikazat će se šifra pogreške (troznamenkasti broj koji počinje s „#”).
Odaberite šifru pogreške s popisa u nastavku pa provjerite kako riješiti problem.
Od #001 do #099
#037 #099
Od #701 do #799
#753 #766
Od #801 do #899
#852 #853 #861 #863
Od #901 do #999
#934
Ako se problem ne riješi nakon što isprobate načine rješavanja poteškoća, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Ako problem i dalje ostaje

#037

Ispis nije bio moguć zbog veličine datoteke.
Smanjite veličinu datoteke ili razdijelite datoteku.
Optimizirajte datoteku tako da bude manja ili razdijelite datoteku pa je ispišite.

#099

Zadatak je otkazan.
To ne znači da je u pitanju kvar. Po potrebi ponovite radnju.

#753

Povezivanje uređaja s mrežom nije uspjelo jer Ethernet kabel nije bio priključen.
Provjerite je li Ethernet kabel pravilno priključen.

#766

Isteklo je razdoblje valjanosti certifikata.
Obnovite certifikat ili upotrijebite certifikat koji nije istekao.
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija
Jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni?
Provjerite postavke datuma i vremena. Ako postavke nisu točne, postavite vremensku zonu te trenutni datum i vrijeme. Postavljanje datuma i vremena

#852

Napajanje uređaja iz nekog se razloga isključilo.
Provjerite je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu.

#853

Ispis iz nekog razloga nije uspio.
Ako je radnja otkazana kad su podaci za ispis slani s računala na uređaj, pokušajte ponovno ispisati.
Inače provjerite sljedeće:
Radi li se o velikom zadatku ispisa?
Količina podataka možda je premašila kapacitet obrade kojim raspolaže uređaj. Smanjite broj stranica za ispis ili ispisujte kad se podaci za ispis ne ispisuju niti čekaju na ispis.
Jesu li podaci za ispis oštećeni?
Ako su podaci oštećeni, popravite ih.

#861

Upotrebljavate nepodržani upravljački program pisača ili su podaci koje pokušavate ispisati oštećeni.
Upotrijebite upravljački program pisača za uređaj pa ponovno pokušajte ispisivati.
Ispis s računala
Jesu li podaci za ispis oštećeni?
Ako su podaci oštećeni, popravite ih.

#863

Pojavila se pogreška koja sprječava ispis.
Ponovno pokrenite uređaj pa ponovno ispišite podatke.
Ponovno pokretanje uređaja

#934

Zadatak je izbrisala funkcija Auto Delete Suspended Jobs (Automatsko brisanje obustavljenih zadataka).
Ispravite pogrešku zbog koje je zadatak obustavljen.
Ispravite pogrešku i pokušajte ponovno ispisivati.
* Onemogućite funkciju Auto Delete Suspended Jobs (Automatsko brisanje obustavljenih zadataka) ili promijenite vrijeme do automatskog brisanja podataka. [Auto brisanje zadataka na čekanju]
99LW-089