[Post. timera/napaj.]

Postavite datum i vrijeme te odredite postavke uštede energije.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Postavke točnog datuma/vremena]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Postavite datum i vrijeme za uređaj. Datum i vrijeme koji su ovdje postavljeni koriste se kao referenca za funkcije koje koriste informacije o datumu i vremenu. Postavljanje datuma i vremena
Prije konfiguracije te postavke provjerite je li odabrana točna vremenska zona. [Postavke datuma/vremena]
* Sat vremena nakon aktivacije ljetnog računanja vremena nije moguće promijeniti trenutni datum ni vrijeme.

[Postavke datuma/vremena]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Postavite vremensku zonu (UTC*1) i ljetno računanje vremena prema regiji u kojoj je uređaj instaliran.
*1 UTC (Koordinirano univerzalno vrijeme) je koordinirano univerzalno vrijeme koje je norma u svim dijelovima svijeta. Komunikacija putem interneta ovisi o točnom postavljanju UTC-a.
* Ovisno o vašoj državi ili regiji, postavka [Postavke datuma/vremena] možda se neće prikazivati ili njezin sadržaj ili zadana vrijednost mogu biti drukčiji.
* Kada promijenite vremensku zonu, postavka trenutnog vremena automatski se mijenja. [Postavke točnog datuma/vremena].
* Ako je omogućeno ljetno računanje vremena, definirajte od kojeg do kojeg datuma vrijedi ljetno računanje vremena.
[Vremenska zona]
[(UTC-12:00) Međunarodna datumska granica zapad] do [(UTC) Koordinirano svjetsko vrijeme] do [(UTC+14:00) Otok Kiritimati]
[Postavke ljetnog računanja vremena]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Start]: Mjesec, tjedan, dan
[Kraj]: Mjesec, tjedan, dan

[Format datuma]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Postavite redoslijed prikaza godine, mjeseca i dana.
* Ovisno o vašoj državi ili regiji, postavka [Format datuma] možda neće biti dostupna ili njezin sadržaj ili zadana vrijednost mogu biti drukčiji.
[GGGG MM/DD]
[MM/DD/GGGG]
[DD/MM GGGG]

[Format prikaza vremena]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Postavite 12 sati ili 24 sata kao format prikaza vremena.
[12 sati (AM/PM)]
[24 sata]

[Vrijeme autom. ponovnog postavljanja]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Ako se upravljačka ploča neko vrijeme ne koristi, funkcija „Vrijeme autom. ponovnog postavljanja” automatski vraća zadane postavke. Ta postavka određuje hoće li se Automatsko ponovno postavljanje aktivirati.
Ako omogućite Automatsko ponovno postavljanje, možete odrediti vrijeme nakon kojeg će se aktivirati.
0 (Isključeno)
Od 1 do 2 do 9 (min.)
Situacije u kojima se Automatsko ponovno postavljanje ne aktivira
Kada žaruljica Pogreška na upravljačkoj ploči treperi Upravljačka ploča
Kada je na upravljačkoj ploči prikazan zaslon [Izbornik] ili poruka o pogrešci*1
Kada je obrada bilo koje vrste (npr. ispis) u tijeku
*1 Automatsko ponovno postavljanje izvodi se za neke poruke.

[Vrijeme do automatskog isključivanja]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Brojač postavite tako da se uređaj automatski isključi nakon određenog razdoblja neaktivnosti nakon njegova prelaska u stanje mirovanja.
* Kada je postavka [Vrijeme do automatskog isključivanja] omogućena, uređaj se može automatski isključiti čak i ako uređajem upravljate putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Može doći do kvara, osobito ako se uređaj isključi tijekom uvoza podataka. Kada podatke uvozite putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI), unaprijed postavite [Vrijeme do automatskog isključivanja] na [Isključeno].
* Ako se bilo koja postavka značajke [Timer Settings] promijeni putem sučelja za daljinski pristup Remote UI dok je uređaj u stanju mirovanja, brojač za postavku [Vrijeme do automatskog isključivanja] vraća se na početne vrijednosti. Uređaj će se automatski isključiti kada istekne određeno razdoblje mirovanja od početka vraćanja brojača na početne vrijednosti.
* Ovisno o vašoj državi ili regiji, postavka [Vrijeme do automatskog isključivanja] možda neće biti dostupna ili njezin sadržaj ili zadana vrijednost mogu biti drukčiji.
0 (Isključeno)
od 1 do 4 do 8 (h)

[Vrijeme automatskog mirovanja]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Post. timera/napaj.]
Postavite vrijeme nakon kojeg će uređaj automatski prijeći u stanje mirovanja. Smanjenje potrošnje energije (stanje mirovanja)
* Korištenje zadanih postavki preporučeno je za postizanje najučinkovitije uštede energije.
Od do 60 (min)
99LW-051