Usmjerenje pri umetanju papira s logotipom

Pri umetanju papira s logotipom obratite pozornost na usmjerenje i na to koja je strana okrenuta prema gore.
Po zadanim postavkama usmjerenje u kojem se papir umeće i strana na koju se ispisuje ovise o tome želite li ispisivati s jedne ili obje strane.
Opći postupak umetanja papira potražite u odlomku:
Umetanje papira u ladicu za papir
Možete konfigurirati postavke tako da usmjerenje u kojem se papir umeće i strana na koju se ispisuje ne ovise o tome želite li ispisivati s jedne ili obje strane. Kada je konfigurirana ta postavka, papir umećite kao da želite ispisivati s obje strane. [Promjena načina ulaganja papira]

Ispis na jednu stranu papira s logotipom

Uložite papir sa stranom na koju će se ispisivati (na kojoj je otisnut logotip) okrenutom prema gore.
Papir s logotipom okomitog usmjerenja
Papir s logotipom vodoravnog usmjerenja


Ispis s obje strane papira s logotipom

Umetnite papir sa stranom s logotipom (stranom na kojoj ćete ispisivati) okrenutom prema dolje.
Papir s logotipom okomitog usmjerenja
Papir s logotipom vodoravnog usmjerenja
99LW-029