Pregled statusa zadatka ispisa i zapisnika

Procesima kojima upravlja uređaj, uključujući ispis, upravlja se kao zadacima. Provjerom statusa i zapisnika zadataka možete utvrditi je li zadatak ispisa pravilno izvršen te uzrok pogrešaka do kojih je došlo.
* Ako je zapisnik postavljen tako da se ne prikazuje, provjeriti možete samo status zadatka ispisa. [Prikaz dnevnika zadataka]
U ovome je odjeljku opisano kako provjeriti taj podatak putem upravljačke ploče.
Te podatke možete provjeriti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Provjera korištenja i zapisnika sa sučeljem za daljinski pristup Remote UI
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon] . Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Nadzor statusa].
2
Odaberite [Zadatak ispisa], pritisnite .
3
Provjerite status i zapisnik zadatka ispisa.
Pregled statusa zadatka ispisa
1
Odaberite [Status zadatka], pritisnite .
2
Odaberite zadatak da biste prikazali njegove pojedinosti pa pritisnite .
Prikazat će se pojedinosti o zadatku.
3
Pogledajte naziv datoteke, korisničko ime i druge podatke.
Ovisno o vrsti korištenih znakova, naziv datoteke i korisničko ime možda se neće pravilno prikazati.
Pregled zapisnika o zadacima ispisa
1
Odaberite [Dnevnik zadataka], pritisnite .
2
Odaberite zadatak da biste prikazali njegove pojedinosti pa pritisnite .
Prikazat će se pojedinosti o zadatku.
3
Pogledajte naziv datoteke, korisničko ime i druge podatke.
Ovisno o vrsti korištenih znakova, naziv datoteke i korisničko ime možda se neće pravilno prikazati.
Ako zapisnik o zadacima ispisa prikazuje podatke o pogrešci
Ispis je otkazan ili je došlo do pogreške.
Ako se prikaže troznamenkasti broj koji počinje znakom "#" (šifra pogreške), pomoću te šifre pogreške možete potražiti uzrok i rješenje. Prikazuje se poruka o pogrešci
99LW-032