Registriranje ključa i certifikata ili certifikata certifikacijskog tijela dobivenog od ustanove za izdavanje certifikata

Prije nego što ćete ih početi koristiti, na uređaj instalirajte i ondje registrirajte ključ i certifikat ili certifikat certifikacijskog tijela dobiven od ustanove za izdavanje certifikata.
Ključ i certifikat ili certifikat certifikacijskog tijela registrirajte koristeći sučelje za daljinski pristup Remote UI na računalu. Ne možete ih registrirati putem upravljačke ploče.
Potrebne su administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Provjerite pod kojim se uvjetima ključ i certifikat ili certifikat certifikacijskog tijela mogu koristiti na uređaju. Ključevi i certifikati
Prilikom registriranja ključa i certifikata provjerite lozinku za privatni ključ definiran u datoteci.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Device Management] [Key and Certificate Settings] ili [CA Certificate Settings].
Prikazuje se zaslon [Key and Certificate Settings] ili zaslon [CA Certificate Settings].
4
Kliknite [Register Key and Certificate] ili [Register CA Certificate].
Prikazuje se zaslon [Register Key and Certificate] ili zaslon [Register CA Certificate].
5
Instalirajte ključ i datoteku certifikata ili datoteku certifikata certifikacijskog tijela.
1
Kliknite [Install].
2
Kliknite [Browse] u sklopu stavke [Specify File] pa navedite datoteku koju želite instalirati.
3
Kliknite [Start Installation].
Instalirana datoteka dodaje se u odjeljak [Installed Key and Certificate] na zaslonu [Register Key and Certificate] ili [Installed CA Certificate] na zaslonu [Register CA Certificate].
6
Registrirajte ključ i certifikat ili certifikat certifikacijskog tijela.
Prilikom registriranja ključa i certifikata
1
Kliknite [Register] desno od ključa i datoteke certifikata koje želite registrirati.
Prikazuje se zaslon [Enter Private Key Password].
2
Unesite lozinku za naziv ključa pomoću jednobajtnih alfanumeričkih znakova i kliknite [OK].
Registrirani ključ i certifikat dodaju se u odjeljak [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings].
Prilikom registriranja certifikata certifikacijskog tijela
Kliknite [Register] desno od datoteke certifikata certifikacijskog tijela koji želite registrirati.
Registrirani certifikat certifikacijskog tijela dodaje se u odjeljak [Registered CA Certificate] na zaslonu [CA Certificate Settings].
7
Odjavite se iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
Prikaz i provjera podrobnih informacija o registriranom certifikatu
Kada kliknete naziv ključa (ili ikonu certifikata) u sklopu stavke [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings], prikazat će se pojedinosti o certifikatu.
Na zaslonu s detaljima certifikata kliknite [Verify Certificate] da biste provjerili je li certifikat valjan.
Prikaz i provjera podrobnih informacija o registriranom certifikatu certifikacijskog tijela
Kada kliknete lokaciju kojoj je certifikat izdan u sklopu stavke [Registered CA Certificate] na zaslonu [CA Certificate Settings], prikazat će se pojedinosti o certifikatu certifikacijskog tijela.
Na zaslonu s detaljima certifikata certifikacijskog tijela kliknite [Verify Certificate] da biste provjerili je li certifikat valjan.
Kada se ključ i certifikat ili certifikat certifikacijskog tijela ne mogu izbrisati
Ne možete izbrisati ključ i certifikat koji se koriste. Izbrišite funkciju koja se koristi ili ih izbrišite nakon prebacivanja na drugi ključ i certifikat.
Unaprijed instaliran certifikat certifikacijskog tijela nije moguće izbrisati. Ako unaprijed instaliran certifikat certifikacijskog tijela nije potreban, kliknite [Disable] desno od certifikata certifikacijskog tijela.
99LW-041