Verifikacija dobivenog certifikata pomoću protokola OCSP

Online Certificate Status Protocol (OCSP) protokol je za slanje upita odzivniku za OCSP (poslužitelju koji podržava OCSP) o statusu opoziva certifikata dobivenog od certifikacijskog tijela.
Pomoću OCSP-a možete konfigurirati postavke verifikacije i validacije certifikata koji uređaj dobije od certifikacijskog tijela.
Konfigurirajte ove postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Postavke se ne mogu konfigurirati putem upravljačke ploče.
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Potvrdite okvir [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Definirajte razinu provjere certifikata i odzivnik za OCSP.
[Certificate Verification Level]
Definirajte želite li provjeravati valjanost certifikata čak i ako se njegov status u pogledu opoziva ne može potvrditi, kao npr. kada se uređaj ne može povezati s odzivnikom za OCSP.
[OCSP Responder Settings]
Navedite URL odzivnika za OCSP.
[Custom URL]
Kada je odabrano [Use Custom URL] ili [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], unesite URL odzivnika za OCSP.
[Communication Timeout]
Unesite vremensko ograničenje pretrage u sekundama.
6
Kliknite [OK].
Postavke će se primijeniti.
7
Odjavite se iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
99LW-042