[Postavke ispisa]

Odredite postavke za ispis.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Auto brisanje zadataka na čekanju]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene] [Postavke ispisa]
Odredite želite li automatski izbrisati zadatak ispisa kada dođe do pogreške i ispis se zaustavi.
Ako odredite automatsko brisanje, možete odrediti i vrijeme do brisanja zadatka.
[Isključeno]
[Uključeno]
Od 0 do 5 do 240 (min.)
99LW-05H