[Postavke za udaljeni UI]

Odredite postavke za upotrebu sučelja za daljinski pristup Remote UI te za Restrict Access (Ograničenje pristupa) za sučelje za daljinski pristup Remote UI.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Koristi udaljeni UI]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.] [Postavke za udaljeni UI]
Odredite hoće li se upotrebljavati sučelje za daljinski pristup Remote UI. Onemogućivanje sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup)
Ako se odlučite upotrebljavati sučelje za daljinski pristup Remote UI, možete odrediti i hoće li se upotrebljavati TLS šifriranje za komunikaciju pri upotrebi sučelja za daljinski pristup Remote UI. Upotreba TLS-a
[Isključeno]
[Uključeno]
[Koristi TLS]
[Isključeno]
[Uključeno]

[Sigurnosne post. pristupa za udaljeni UI]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]  [Postavke za udaljeni UI]
Kad upotrebljavate sučelje za daljinski pristup Remote UI, postavite tu postavku na [Uključeno] i postavite Access PIN (Pristupni PIN) za sučelje za daljinski pristup Remote UI. Postavljanje PIN-a za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI
[Isključeno]
[Uključeno]
[Prist. PIN za ud. UI]
99LW-05W