Smanjenje potrošnje energije (stanje mirovanja)

Stanjem mirovanja smanjuje se potrošnja energije jer se zaustavljaju određeni procesi unutar uređaja.
Uređaj nije moguće ručno prebaciti u stanje mirovanja. Ako se tijekom određenog razdoblja ne izvede nijedna operacija, uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja.
U stanju mirovanja isključuje se zaslon.

Izlaz iz stanja mirovanja

Da biste deaktivirali stanje mirovanja, pritisnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči.

Konfiguriranje vremena automatskog stanja mirovanja

Automatsko stanje mirovanja funkcija je koja uređaj automatski prebacuje u stanje mirovanja ako se na njemu određeno vrijeme ne provode nikakvi postupci. Možete odrediti vrijeme automatskog stanja mirovanja.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Post. timera/napaj.]
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Timer Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Timer Settings].
4
Unesite vrijeme u rubriku [Auto Sleep Time].
* Za učinkovitu uštedu energije preporučuje se korištenje zadane postavke. [Vrijeme automatskog mirovanja]
5
Kliknite [OK].
Postavke će se primijeniti.
6
Odjavite se iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
Uređaj neće ući u stanje mirovanja u sljedećim slučajevima:
Kada indikator podataka na upravljačkoj ploči svijetli ili treperi Upravljačka ploča
kada se na upravljačkoj ploči prikazuje zaslon [Izbornik], poruka o zaglavljenju papira ili nekoj drugoj pogrešci*1, SSID izravne veze ili mrežni ključ
kada se na uređaju provodi podešavanje, čišćenje ili neki drugi postupak
pri komunikaciji uređaja s računalom ili sličnim uređajem
*1 Ovisno o poruci, uređaj bi se mogao prebaciti u stanje mirovanja.
99LW-01X