Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)

Možete se povezati s usmjerivačem za bežični LAN ručnim unosom svih podataka o usmjerivaču, kao što su SSID, mrežni ključ i sigurnosne postavke.
Za povezivanje s bežičnim LAN-om potrebne su administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Pripremite podatke usmjerivača za bežični LAN na koji se želite spojiti i držite ih nadohvat ruke. Podaci o usmjerivaču za bežični LAN koji su potrebni za povezivanje
Prilikom povezivanja s usmjerivačem za bežični LAN koji podržava sigurnosni standard WPA-EAP ili WPA2-EAP postavite IEEE 802.1X. Upotreba protokola IEEE 802.1X
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke  [Mreža]  [Postavke bežičnog LAN-a] .
Prikazuje se zaslon [Odabir mreže].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
Ako se prikaže poruka [Omogućiti bežični LAN?], odaberite [Da] i pritisnite .
Ako se prikaže poruka [Nije moguće pronaći pristupnu točku.], odaberite [Zatvori] i pritisnite .
3
Odaberite [Druge veze] i pritisnite .
4
Odaberite [Ručno unesite naziv mreže] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon za unos SSID-ja.
5
Unesite SSID, odaberite [<Primijeni>] pa pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Sigurnosne postavke].
6
Odaberite sigurnosni standard i postavite provjeru autentičnosti i šifriranje.
Kada se upotrebljava WEP
1
Odaberite [WEP] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon [802.11 provj autent.].
2
Odaberite metodu provjere autentičnosti.
[Otvoreni sustav]
Upotrebljava otvorenu provjeru autentičnosti.
* Ako odaberete tu metodu provjere autentičnosti dok ste spojeni na usmjerivač za bežični LAN koji upotrebljava zajednički ključ, javlja se pogreška provjere autentičnosti. Postavka uređaja tada se mijenja u [Zajednički ključ] te se uređaj pokušava ponovno povezati s usmjerivačem.
[Zajednički ključ]
Upotrebljava ključ za šifriranje kao lozinku.
3
Odaberite [Uredi ključ za kriptiranje] i pritisnite .
4
Odaberite ključ za šifriranje koji nije registriran i pritisnite .
Prikazuje se zaslon za unos ključa za šifriranje.
5
Unesite mrežni ključ, odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Ključ za šifriranje registrira se na zaslonu [Ključ za kriptiranje].
6
Odaberite [Odab. klj. za kript.] i pritisnite .
7
Odaberite registrirani ključ za šifriranje i pritisnite .
Ako se upotrebljava WPA- PSK ili WPA2-PSK
1
Odaberite [WPA/WPA2-PSK] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Šifriranje WPA/WPA2].
2
Odaberite način šifriranja i pritisnite .
Prikazuje se zaslon za unos ključa za šifriranje.
Kada odaberete [Auto], automatski se postavlja AES-CCMP ili TKIP u skladu s usmjerivačem za bežični LAN na koji se želite spojiti.
3
Unesite mrežni ključ, odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Ako se upotrebljava WPA- EAP ili WPA2-EAP
Odaberite [WPA/WPA2-EAP] i pritisnite .
Ako se ne upotrebljava sigurnosni standard
Odaberite [Bez postavki] i pritisnite .
7
Odaberite [Da] i pritisnite .
8
Kad se na upravljačkoj ploči prikaže [Spojeno.], pritisnite .
Kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om, na zaslonu [Početni zaslon] prikazuje se [].
9
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
Ako se tijekom rada pojavi poruka o pogrešci i nije moguće uspostaviti vezu
Pritisnite , provjerite podatke usmjerivača za bežični LAN s kojim se želite povezati pa ponovite postupak od 3. koraka.
99LW-015