Postavljanje IPv4 adresa

IPv4 adresa uređaja može se dodijeliti automatski putem DHCP-a ili se može unijeti ručno.
Po zadanim postavkama IPv4 adresa postavlja se automatski dok je uređaj spojen na žični ili bežični LAN, no možete je postaviti ili promijeniti i ručno u skladu s okruženjem u kojem se uređaj upotrebljava i svrhom upotrebe.
U ovome je odjeljku opisano kako konfigurirati postavke putem upravljačke ploče.
IPv4 adresu možete postaviti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu nakon što je postavljena na uređaju. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke] [Postavke IP adrese] .
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
3
Postavite IP adresu.
Prilikom ručnog postavljanja IP adrese
1
Odaberite [Autom. pribavljanje] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Autom. pribavljanje].
2
Pritisnite [Odabir protokola] [Isključeno] .
3
Pritisnite [Auto. IP]  [Isključeno] .
4
Odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Postavke IP adrese].
5
Odaberite [Pribavi ručno] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon za unos IP adrese.
6
Unesite IP adresu pa pritisnite .
7
Unesite masku podmreže pa pritisnite .
8
Unesite adresu pristupnika pa pritisnite .
Prilikom automatske dodjele IP adrese
1
Odaberite [Autom. pribavljanje] i pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Autom. pribavljanje].
2
Po potrebi konfigurirajte postavku automatskog pribavljanja.
[Odabir protokola]
Obično se postavlja na [DHCP]. Međutim, ako je mogućnost [DHCP] postavljena u okruženju u kojem nije moguće upotrebljavati DHCP, uređaj će i dalje potvrđivati postavku automatskog pribavljanja unutar mreže, što će dovesti do nepotrebne komunikacije. Dok se DHCP ne upotrebljava, namjestite tu postavku na [Isključeno].
[Auto. IP]
Obično se postavlja na [Uključeno]. Iako se prednost daje IP adresi dodijeljenoj pomoću DHCP-a, ako nema odgovora od DHCP-a, primijenit će se Auto IP.
3
Odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
4
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
Provedite testno povezivanje da biste provjerili je li IPv4 adresa ispravno konfigurirana. Provjera statusa i postavki mreže
Provjera trenutno postavljene IP adrese
Na zaslonu u 3. koraku odaberite [Provjera postavki] i pritisnite  da biste provjerili trenutnu postavku IP adrese. Ako je prikazana IP adresa „0.0.0.0”, znači da nije ispravno konfigurirana.
Ako je IP adresa promijenjena nakon instalacije upravljačkog programa za pisač
U sustavu Windows morate dodati novi priključak. Konfiguracija priključka pisača (Windows)
Ako ne znate koji se priključak upotrebljava, pročitajte sljedeće:
Prikaz priključka pisača
U sustavu macOS morate ponovno registrirati uređaj na računalu Mac. Pojedinosti o registraciji uređaja potražite u priručniku za upravljački program na web-mjestu s priručnicima.
https://oip.manual.canon/
* Ako se služite DHCP-om da biste automatski dohvatili IP adresu uređaja, IP adresu moguće je promijeniti automatski.
99LW-016