Postavljanje IPv6 adresa

U IPv6 okruženju možete postaviti sljedeće IPv6 adrese te ih istodobno koristiti.
Veza-lokalna adresa
Adresa koja se može koristiti samo unutar iste veze. Ne može se koristiti za komunikaciju s uređajima izvan usmjerivača.
Veza-lokalna adresa postavlja se automatski kada je omogućena upotreba IPv6 adresa.
Samostalna adresa
Adresa koja se automatski generira pomoću prefiksa mreže koji daje usmjerivač i MAC adrese uređaja.
Ova se adresa odbacuje prilikom ponovnog pokretanja ili uključivanja uređaja.
Ručna adresa
Adresa koja je unesena ručno navođenjem IP adrese, duljine prefiksa i zadane adrese usmjerivača.
Nesamostalna adresa
Adresa koju dodjeljuje DHCP poslužitelj pomoću protokola DHCPv6.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. Neke se postavke ne mogu konfigurirati putem upravljačke ploče. [IPv6 postavke]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Potrebne pripreme
Postavite IPv4 adresu za uređaj. Postavljanje IPv4 adresa
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [IPv6 Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit IPv6 Settings].
4
U odjeljku [IP Address Settings] potvrdite okvir [Use IPv6].
5
Postavite IPv6 adresu za korištenje.
Korištenje samostalne adrese
Potvrdite okvir [Use Stateless Address].
Korištenje ručne adrese
Potvrdite okvir [Use Manual Address] pa upišite IP adresu, duljinu prefiksa i zadanu adresu usmjerivača.
* ne možete unijeti višesmjernu adresu (adresu koja počinje s „ff”).
Korištenje nesamostalne adrese
Potvrdite okvir [Use DHCPv6].
6
Kliknite [OK].
7
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
Provedite testno povezivanje da biste provjerili je IPv6 adresa pravilno konfigurirana. Provjera statusa i postavki mreže
Ako je IP adresa promijenjena nakon instalacije upravljačkog programa za pisač
Morate dodati novi priključak. Dodavanje priključka
99LW-017