Povezivanje s bežičnim LAN-om

Povežite računalo s uređajem pomoću usmjerivača za bežični LAN (pristupne točke).
Vrsta veze i sigurnosni standardi mogu se razlikovati s obzirom na usmjerivač za bežični LAN. Potražite vrstu veze i sigurnosni standard koji su podržani na usmjerivaču za bežični LAN i na uređaju pa uspostavite vezu prema vrsti veze.
Ovisno o vrsti veze, morate upisati sigurnosne informacije o usmjerivaču za bežični LAN.
Povezivanje sa sigurnim mrežnim okruženjem
Radiovalovi koji se koriste za bežičnu komunikaciju mogu prolaziti kroz zidove i druge prepreke u određenom dometu. Stoga povezivanje uređaja s mrežom bez odgovarajućih sigurnosnih mjera može dovesti do curenja osobnih podataka i drugih informacija s uređaja prema trećim stranama. Uređaj s bežičnim LAN-om zato povezujete na vlastitu odgovornost. Zaštita mreže
Smanjenje potrošnje energije
Kada je omogućen način rada za uštedu energije, uređaj se redovito prebacuje u stanje uštede energije s obzirom na signal koji prenosi usmjerivač za bežični LAN. [Način uštede energije]

Provjera vrsta veze i sigurnosnih standarda koji su podržani na uređaju

Vrsta veze

Povežite se putem one vrste koju podržava vaš usmjerivač za bežični LAN. Da biste podrobno naveli provjeru autentičnosti, šifriranje ili neku drugu sigurnosnu metodu, povežite se ručnim postavljanjem.
Na uređaju su podržane sljedeće vrste veza:
Način pritiska na gumb (WPS)
Ako usmjerivač za bežični LAN na paketu ili na gumbu ima gornji simbol, možete se jednostavno povezati pritiskom gumba.
Povezivanje s bežičnim LAN-om pomoću gumba na usmjerivaču (način pritiska na gumb)
Način rada WPS-a s unosom PIN-a
Ako koristite WPS usmjerivač koji ne podržava način pritiska na gumb, za povezivanje unesite PIN.
Povezivanje s bežičnim LAN-om unosom PIN-a (način rada WPS-a s unosom PIN-a)
* Ako je usmjerivač za bežični LAN postavljen za provjeru autentičnosti pomoću WEP-a, vezu možda nećete moći postaviti pomoću WPS-a. U tom se slučaju povežite ručnim postavljanjem.
Način postavljanja putem pristupne točke
S uređaja potražite usmjerivač za bežični LAN pa ručno unesite mrežni ključ za povezivanje.
Povezivanje s bežičnim LAN-om traženjem usmjerivača (metoda postavljanja pristupne točke)
Kada se povežete pomoću načina postavljanja putem pristupne točke, postavljaju se sljedeći načini provjere autentičnosti i šifriranja:
način provjere autentičnosti pomoću WEP-a: otvoreni sustav
šifriranje za WPA/WPA2: AES-CCMP ili TKIP postavlja se automatski u skladu s odabranim usmjerivačem za bežični LAN.
Da biste naveli neki drugi način provjere autentičnosti ili šifriranja, primijenite ručni način postavljanja za povezivanje.
Ručni način postavljanja
Osim SSID-ja i mrežnog ključa, za povezivanje ručno unesite sve postavke bežičnog LAN-a, kao što su provjera autentičnosti i metode šifriranja.
Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)

Sigurnosni standardi

Bežični LAN ovog uređaja podržava sigurnosne standarde u nastavku. Pojedinosti o tome podržava li vaš usmjerivač za bežični LAN te standarde potražite u priručniku usmjerivača za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Podaci o usmjerivaču za bežični LAN koji su potrebni za povezivanje

Kada se povezujete primjenom metode postavljanja putem pristupne točke ili metode ručnog postavljanja, morate postaviti sljedeće informacije.
Te su informacije navedene na glavnoj jedinici usmjerivača za bežični LAN. Informacije potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.
SSID
Riječ je o nazivu kojim se identificira usmjerivač za bežični LAN. Možda je naveden kao naziv pristupne točke ili naziv mreže.
Mrežni ključ
To je ključna riječ koja se koristi za šifriranje podataka ili lozinka za mrežnu provjeru autentičnosti. Možda je naveden kao ključ za šifriranje, WEP ključ, WPA/WPA2 pristupni izraz ili kao PSK, odnosno unaprijed dijeljeni ključ.
Sigurnosni standardi
Obavezni su prilikom povezivanja putem ručnog postavljanja. Provjerite sljedeće podatke:
Sigurnosni standardi
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Način provjere autentičnosti pomoću WEP a
otvoreni sustav
dijeljeni ključ
Šifriranje za WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
provjera autentičnosti pomoću standarda IEEE 802.1X
99LW-011