Povezivanje s bežičnim LAN-om traženjem usmjerivača (metoda postavljanja pristupne točke)

Potražite usmjerivač za bežični LAN (pristupnu točku) na koji se želite spojiti i unesite mrežni ključ.
Kada se povežete pomoću načina postavljanja putem pristupne točke, postavljaju se sljedeći načini provjere autentičnosti i šifriranja:
način provjere autentičnosti pomoću WEP-a: otvoreni sustav
šifriranje za WPA/WPA2: AES-CCMP ili TKIP postavlja se automatski u skladu s odabranim usmjerivačem za bežični LAN.
Da biste naveli neki drugi način provjere autentičnosti ili šifriranja, primijenite ručni način postavljanja za povezivanje. Povezivanje s bežičnim LAN-om postavljanjem pojedinosti (metoda ručnog postavljanja)
Za povezivanje s bežičnim LAN-om potrebne su administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Pripremite podatke usmjerivača za bežični LAN (SSID ili mrežni ključ) na koji se želite spojiti i držite ih nadohvat ruke. Podaci o usmjerivaču za bežični LAN koji su potrebni za povezivanje
Prilikom povezivanja s usmjerivačem za bežični LAN koji podržava sigurnosni standard WPA-EAP ili WPA2-EAP postavite IEEE 802.1X. Upotreba protokola IEEE 802.1X
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke  [Mreža]  [Postavke bežičnog LAN-a] .
Prikazuje se zaslon [Odabir mreže].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite . ID i PIN upravitelja sustava
Ako se prikaže poruka [Omogućiti bežični LAN?], odaberite [Da] i pritisnite .
Ako se prikaže poruka [Nije moguće pronaći pristupnu točku.], provjerite je li usmjerivač vidljiv. Nije moguće povezivanje s bežičnim LAN-om
3
Odaberite SSID bežičnog LAN-a s kojim se želite povezati pa pritisnite .
Prikazuje se zaslon za unos mrežnog ključa.
Prilikom odabira SSID-ja usmjerivača za bežični LAN koji podržava sigurnosni standard WPA-EAP ili WPA2-EAP prikazuje se poruka [Vrijed. IEEE 802.1X postavki bit će primijen. na vezu.]. Pritisnite i prijeđite na 4. korak.
Ako ne možete pronaći usmjerivač za bežični LAN na koji se želite spojiti, provjerite je li usmjerivač vidljiv. Nije moguće povezivanje s bežičnim LAN-om
4
Unesite mrežni ključ i pritisnite [<Primijeni>] .
5
Pritisnite [Da] .
6
Kad se na upravljačkoj ploči prikaže [Spojeno.], pritisnite .
Kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om, na zaslonu [Početni zaslon] prikazuje se [].
7
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
Ako se tijekom rada pojavi poruka o pogrešci i nije moguće uspostaviti vezu
Pritisnite , provjerite podatke (SSID ili mrežni ključ) usmjerivača za bežični LAN s kojim se želite povezati pa ponovite postupak od 3 koraka.
99LW-014