Konfiguriranje zadanih postavki (vodič za postavljanje)

Kada prvi put uključite uređaj, prikazat će se zaslon (vodič za postavljanje) za postavljanje stavki koje su obavezne za korištenje uređaja. Postavke se konfiguriraju kako je opisano u nastavku, u skladu s uputama na zaslonu.
Te se postavke mogu konfigurirati samo jednom pomoću vodiča za postavljanje, i to prilikom prvog pokretanja uređaja. Da biste naknadno promijenili postavke koje su konfigurirane pomoću vodiča za postavljanje, zasebno postavite stavke iz postupka od 2. do 4. koraka. Pojedinosti o svakoj postavci potražite u sljedećim odjeljcima.
Postavljanje datuma i vremena
Postavljanje ID-ja odjela i PIN-a za administratora
Postavljanje PIN-a za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI
Povezivanje s bežičnim LAN-om

1. korak: postavljanje jezika prikaza te države ili regije

Postavite jezik koji se koristi na zaslonu upravljačke ploče i u izvješćima za ispis. Potom postavite državu ili regiju u kojoj se uređaj koristi.
1
Na zaslonu [Language] odaberite jezik prikaza i pritisnite.
2
Odaberite [Yes] pa pritisnite .
Postavljen je jezik prikaza i prikazuje se zaslon [Odabir države/regije].
Ovisno o državi ili regiji, ne prikazuje se zaslon [Odabir države/regije], a prikazuje se zaslon [Vremenska zona]. Kada se prikaže zaslon [Vremenska zona], prijeđite na „2. korak: postavljanje datuma i vremena.” 2. korak: postavljanje datuma i vremena
3
Na zaslonu [Odabir države/regije] odaberite državu ili regiju pa pritisnite .
Nakon postavljanja države ili regije prikazuje se zaslon [Vremenska zona].

2. korak: postavljanje datuma i vremena

Datum i vrijeme služe kao referenca za funkcije za čije su izvođenje potrebni podaci o datumu i vremenu, pa ih valja postaviti točno.
1
Na zaslonu [Vremenska zona] odaberite svoju vremensku zonu i pritisnite .
Postavite vremensku zonu (UTC*1) i ljetno računanje vremena u skladu s regijom u kojoj je uređaj instaliran.
*1 UTC (koordinirano svjetsko vrijeme) koordinirano je univerzalno vrijeme standardno za cijeli svijet. Komunikacija putem interneta ovisi o točnom postavljanju UTC-a.
2
Na zaslonu [Tren. post. vremena] unesite datum i vrijeme pa pritisnite .
Vrijeme i datum su postavljeni i prikazuje se zaslon za potvrdu sučelja za daljinski pristup Remote UI.

3. korak: Postavljanje sučelja za daljinski pristup Remote UI

Pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI možete putem web-preglednika na računalu pogledati operativni status uređaja, promijeniti postavke i pokrenuti druge radnje.
Postavite PIN za pristup sučelju za daljinski pristup Remote UI da biste spriječili neovlašten pristup uređaju.
1
Na zaslonu za potvrdu sučelja za daljinski pristup Remote UI odaberite [<Da>] i pritisnite .
Da biste PIN za pristup sučelju za daljinski pristup Remote UI postavili drugom prilikom, odaberite [Ne] pa nastavite na „4. korak: povezivanje s bežičnim LAN-om”. Postavljanje PIN-a za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI
2
Potvrdite poruku  pritisnite  potvrdite poruku  odaberite [Da]  pritisnite .
Prikazuje se zaslon [Prist. PIN za ud. UI].
Ograničite korištenje sučelja za daljinski pristup Remote UI samo na korisnike koji znaju PIN za pristup sučelju Remote UI.
3
Unesite PIN za pristup sučelju za daljinski pristup Remote UI odaberite [<Primijeni>] pritisnite .
Navedite bilo koji broj. Ne možete postaviti PIN koji se sastoji samo od nula, npr. „00” ili „0000000”.
4
Ponovno unesite PIN  odaberite [<Primijeni>]  pritisnite .
Nakon prikaza poruke [Postavke primijenjene.] prikazuje se zaslon za potvrdu bežične LAN veze.

4. korak: povezivanje s bežičnim LAN-om

Povezivanje s mrežom putem bežične lokalne mreže (LAN-a).
1
Na zaslonu za potvrdu veze putem bežičnog LAN-a odaberite [Da] pa pritisnite .
Ako uređaj nije povezan s bežičnim LAN-om, odaberite [Ne] pa pritisnite . Primjenjuju se postavke konfigurirane u vodiču za postavljanje.
Pri povezivanju sa žičnim LAN-om konfigurirajte postavke veze putem žičnog LAN-a nakon izlaska iz vodiča za postavljanje. Odabir žičnog ili bežičnog LAN-a
2
Odaberite vrstu veze putem bežičnog LAN-a pa se povežite s bežičnim LAN-om.
Kad se uspostavi veza s bežičnim LAN-om, primijenit će se postavke konfigurirane u vodiču za postavljanje.
Kada izađete iz vodiča za postavljanje, prikazat će se [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Vrsta veze i sigurnosni standardi mogu se razlikovati s obzirom na usmjerivač za bežični LAN. Potražite vrstu veze i sigurnosni standard koji su podržani na usmjerivaču za bežični LAN i na uređaju pa uspostavite vezu prema vrsti veze. Standarde i postupke potražite u odjeljku:
Povezivanje s bežičnim LAN-om
99LW-00W