AirPrint ne funkcionira

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Je li napajanje uređaja uključeno?
Ako je uređaj uključen, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno koristiti AirPrint. Ponovno pokretanje uređaja
Prikazuje li se na upravljačkoj ploči poruka o pogrešci?
Slijedite upute iz poruke o pogrešci na zaslonu da biste riješili problem. Kada se prikaže poruka
Ako koristite Mac, je li on pravilno povezan s uređajem?
Povežite Mac s mrežom, na isti LAN na kojemu je uređaj. Postavljanje mreže
Pri povezivanju putem USB-a izravno povežite Mac s USB priključkom za povezivanje s računalom na stražnjoj strani uređaja s pomoću USB kabela. Stražnja strana
Jesu li ograničene funkcije koje se mogu koristiti sa značajkom AirPrint?
Ako je protokol (IPP ili Network Link Scan) koji se koristi sa značajkom AirPrint onemogućen radi ograničavanja funkcija, poništite to ograničenje da biste omogućili upotrebu značajke AirPrint. Postavljanje funkcija i sigurnosnih značajki za upotrebu uz AirPrint
Je li na vašem Appleovom uređaju omogućen Bonjour?
Omogućite Bonjour ako već nije omogućen. Pojedinosti potražite u priručniku svog Appleovog uređaja.
99LW-07S