Nu se poate imprima

Depanați parcurgând elementele de mai jos.
S-a produs o eroare?
Verificați starea și jurnalul prelucrării de imprimare și, dacă este afișat un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), determinați modul de depanare a problemei pe baza codului de eroare.
Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare
Se afișează un cod de eroare
Puteți imprima o pagină de test?
Dacă puteți imprima o pagină de test, verificați dacă setările de imprimare ale aplicației sunt corecte.
Imprimarea unei pagini de test
Verificați starea și setările rețelei.
Verificați elementele necesare în conformitate cu mediul de utilizare.
Nu se poate imprima (LAN wireless)
Nu se poate imprima (LAN cu fir)
Nu se poate imprima (conexiune USB)
Nu se poate imprima (prin serverul de imprimare)
99R3-07W