Encallaments de paper a la Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper. La "Staple Finisher-AG" i la "Booklet Finisher-AG" són productes opcionals.Equips opcionals

Interior de la tapa superior

Les ubicacions dels encallaments de paper s'indiquen amb números com ara A1 o A2, que es mostren a la il·lustració següent.
Si la "Document Insertion Unit-R" està instal·lada de forma adjacent a la unitat d'acabat, part de la unitat d'inserció pot interferir amb la unitat d'acabat quan s'eliminen encallaments. Aixequeu la unitat d'inserció de documents abans d'eliminar els encallaments de la unitat d'acabat.
Aneu amb compte quan feu servir l'equip opcional instal·lat a l'equip. Quan s'obre la tapa d'una unitat opcional per substituir un cartutx de grapes, llençar les restes de perforació, de cisalla o de grapes, retirar paper o eliminar encallaments de paper, és possible que encara es realitzin impressions si altres unitats opcionals funcionen correctament i no intervenen en el procés d'eliminació d'encallaments de paper o de grapes.
1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Si "Puncher Unit-BS", "Puncher Unit-BT" o "Puncher Unit-BU" s'han instal·lat, premeu el botó (A1) fins al fons.
3
Obriu la guia (A2).
4
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
5
Tanqueu la guia (A2).
6
Si la "Document Insertion Unit-R" està instal·lada de forma adjacent a la unitat d'acabat, obriu la unitat d'inserció.

7
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa superior (A3).
Obriu la tapa superior (A3).
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
8
Obriu la guia (A4).
9
Mireu si hi ha paper encallat.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Tanqueu la guia (A4).
Tanqueu amb suavitat la guia fins que sentiu un clic.
10
Tanqueu la tapa superior (A3).
Després de tancar la tapa superior de la unitat d'acabat, feu pressió sobre la tapa superior al lloc indicat a les etiquetes per assegurar-vos que la tapa es tanca amb seguretat.
11
Si hi ha paper encallat a la guia A5 (situada a la zona buida), traieu-lo amb compte en el sentit de la fletxa.
12
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Interior de la tapa davantera

Les ubicacions dels encallaments de paper s'indiquen amb números com ara B1 o B2, que es mostren a la il·lustració següent.
Aneu amb compte quan feu servir l'equip opcional instal·lat a l'equip. Quan s'obre la tapa d'una unitat opcional per substituir un cartutx de grapes, llençar les restes de perforació, de cisalla o de grapes, retirar paper o eliminar encallaments de paper, és possible que encara es realitzin impressions si altres unitats opcionals funcionen correctament i no intervenen en el procés d'eliminació d'encallaments de paper o de grapes.
1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Obriu la guia (B1).
3
Gireu el comandament (B2) i comproveu si hi ha paper encallat.
Gireu el comandament (B2).
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
4
Tanqueu la guia (B1).
5
Gireu els comandaments (B3, B4) i comproveu si hi ha paper encallat.
Gireu el comandament (B3) en el sentit de la fletxa.
El paper està encallat s'alimenta a la ranura de sortida.
Gireu el comandament (B4) en el sentit de la fletxa.
El paper està encallat s'alimenta a la ranura de sortida.
6
Aixequeu la guia B5 (situada a l'obertura de la sortida de paper inferior) i traieu amb compte el paper encallat en el sentit de la fletxa.
Quan s’ha encallat un full llarg
Quan un full llarg estigui encallat a la zona de sortida de la safata superior (Safata A), traieu suaument el paper embussat per la safata.
Després d’eliminar el full llarg encallat, pot aparèixer una pantalla que us demanarà que obriu la tapa davantera de la unitat d’acabat o de la unitat plegadora de paper. Podeu fer desaparèixer aquesta pantalla obrint i després tancant la tapa en qüestió.
7
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Unitat grapadora de quaderns de la Booklet Finisher-AG

Les ubicacions dels encallaments de paper s'indiquen amb números com ara C1 o C2, que es mostren a la il·lustració següent.
Aneu amb compte quan feu servir l'equip opcional instal·lat a l'equip. Quan s'obre la tapa d'una unitat opcional per substituir un cartutx de grapes, llençar les restes de perforació, de cisalla o de grapes, retirar paper o eliminar encallaments de paper, és possible que encara es realitzin impressions si altres unitats opcionals funcionen correctament i no intervenen en el procés d'eliminació d'encallaments de paper o de grapes.
1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Obriu la guia (C1).
3
Gireu el comandament i comproveu si hi ha paper encallat.
Gireu el comandament superior (C2) en el sentit de la fletxa.
El paper encallat s'alimenta a la guia (C1).
Gireu el comandament inferior (C2) en el sentit de la fletxa.
El paper encallat s'alimenta a la guia (C1).
4
Per traure el paper encallat de la guia C1, estireu-lo amb compte en el sentit de la fletxa.
5
Tanqueu la guia (C1).
6
Mentre pressioneu el comandament (C3), gireu-lo en la direcció de la fletxa fins que s'apagui l'indicador ().
Aquest procediment no és necessari si l'indicador està apagat.
En girar el comandament (C3), el paper encallat s'alimenta cap a la guia de sortida de la safata de quaderns.
Si hi ha instal·lada la "Booklet Trimmer-G", en girar el comandament s'alimenta el paper encallat cap a la banda d'alimentació de la "Booklet Trimmer-G".
7
Si hi ha paper encallat a la cinta transportadora de la safata de quaderns, traieu-lo.
Si hi ha instal·lada la "Booklet Trimmer-G", en traieu el paper de la banda d'alimentació de la "Booklet Trimmer-G".
8
Tanqueu la unitat de grapat de quaderns (C4).
9
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat grapadora de quaderns.
Obriu la tapa dreta de la unitat grapadora de quaderns (C5).
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Tanqueu la tapa dreta de la unitat grapadora (C5).
10
Comproveu que la unitat de premsatge estigui completament en la seva posició.
Si la unitat de premsatge no està completament en la seva posició, gireu el comandament (C6) per desplaçar-la fins que encaixi completament.
La finalitat de la unitat de premsatge és garantir un plec net en el centre del paper per a la creació del quadern. Si la unitat de premsatge no està en la seva posició adequada, el paper que s'ha de grapar no es pot alimentar a la safata de quaderns.
11
Mireu si hi ha paper encallat a la zona de sortida de la unitat grapadora de quaderns.
Mentre pressioneu el comandament (C7), gireu-lo en la direcció de la fletxa fins que s'apagui l'indicador ().
Si hi ha paper encallat a la zona de sortida de la unitat grapadora de quaderns, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
12
Obriu la guia (C8) i comproveu si hi ha paper encallat.
Si hi ha paper encallat, obriu la guia C8 i traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
13
Tanqueu la guia (C8).
14
Pressioneu la unitat grapadora de quaderns i tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
A377-03A