Omezení dostupných míst určení

 
Nastavením lze omezit místa určení, která lze zadávat. Můžete například provést takové nastavení, že bude možné zadávat pouze místa určení, která jsou uložena v adresáři nebo na serveru LDAP. S pomocí správy osobního ověření můžete omezit místa určení pro odesílání pouze na vlastní e-mailovou adresu uživatele nebo na předem nastavenou složku. Omezit lze také domény, které bude možné zadat jako místa určení. Omezením míst určení pro odesílání lze zabránit úniku informací, k němuž může docházet v důsledku chybných operací provedených na stroji nebo následkem jeho zneužití. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce) nebo administrátora (správce) zařízení (DeviceAdmin).
Když je aktivován ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, některá z níže uvedených omezení, která lze použít na místa určení, nemusí být dostupná. Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Omezení nových míst určení

Místa určení, která lze zadat při odesílání naskenovaných dokumentů, lze omezit na místa určení uložená v adresáři nebo v tlačítkách rychlé volby, na místa určení uložená v položce Oblíbená nastavení> nebo <Odeslat sobě> nebo na místa určení, která lze vyhledávat na serveru LDAP. Když je tato funkce zapnutá, uživatelé nemohou zadat místa určení s pomocí zadávání alfanumerických znaků.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Omezit Nové místo určení>.
3
Vyberte funkce, pro které chcete omezit použití nových míst určení.
4
Stiskněte <Zap> <OK>.

Omezení e-mailového místa určení na <Odeslat sobě>

Na stroji lze nastavit omezení, při kterém uživatelé přihlášení s pomocí osobního ověření mohou odesílat naskenované dokumenty pouze na svou vlastní e-mailovou adresu. Aby bylo možné tuto funkci používat, e-mailová adresa musí být uložena do uživatelských informací. Nastavte uživatelské informace před provedením níže uvedeného postupu.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Omezit E-mail na Odeslat sobě>  <Zap>  <OK>

Omezení místa určení pro odesílání souborů na osobní složku

Na stroji lze nastavit omezení, při kterém uživatelé přihlášení s pomocí osobního ověření mohou odesílat naskenované dokumenty pouze do své osobní složky (Nastavení osobních složek.)
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Omezit VYS. souboru do osobní složky>  <Zap>  <OK>

Omezení použití domén s místy určení pro odesílání

E-mailová a I-faxová místa určení můžete omezit tak, aby bylo možné použít pouze adresy na určité doméně. Po nastavení domény můžete také nastavit, zda povolit odesílání na subdomény.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>  <Omezit doménu místa určení VYS.>  Vyberte <Zap> pro <Omezit odesílání na domény>  <Uložit>  Zadejte doménu místa určení  <OK>  Vyberte <Povolit> nebo <Odmítnout> pro <Odeslat na subdoménu>  <OK>  <OK>
Můžete uložit až tři domény.
A3F3-0LR