Použití vzdálených faxů

Tiskárnu můžete používat k odesílání a příjmu faxů prostřednictvím jiné multifunkční tiskárny* vybavené faxovou funkcí, jsou-li obě tyto tiskárny zapojené do stejné sítě. V takovém případě lze tiskárnu vybavenou funkcí faxování a tiskárnu bez této funkce připodobnit k serverovému stroji a klientskému stroji (v uvedeném pořadí).
* Část tiskáren řady imagePRESS / imageRUNNER ADVANCE
Před použitím vzdáleného faxu
Předem zadejte příslušná nastavení na serverovém stroji a každý klientském stroji.
Nastavení pro serverové stroje: <Nastavení vzdáleného faxu> (Podrobné informace naleznete v příručce k stroji na straně serveru.)
Nastavení pro klientské stroje: <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
Musíte předem nainstalovat příslušný volitelný doplněk. Systémové volitelné doplňky
Odeslání faxu
Z klientského stroje můžete odeslat fax stejným způsobem jako běžný fax. Základní operace pro zasílání faxů
Příjem faxu
Faxy přijaté na serverový stroj jsou překonvertovány na I-faxy a přesměrovány na klientský stroj. Pro serverový stroj musíte zadat nastavení, aby mohl přesměrovávat I-faxy na klientský stroj, a pro klientský stroj musíte zadat nastavení, aby mohl I-faxy přijímat.
Nastavení pro serverové stroje: <Nastavení přesměrování>
Nastavení pro klientské stroje: Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Když se zobrazí obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla, zadejte ID a heslo uložené v paměti serverového stroje.
Informace o odesilateli faxu odeslaného z klientského počítače se vytisknou podle nastavení na serverovém zařízení. <ID VYS. terminálu>
A3F3-0E7