Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

Hvis du installerer "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC", kan du anvende følgende finishingfunktioner.
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i dokumentets siderækkefølge.
Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.
Forskyd
Hver outputgruppe flyttes i skiftende lag.
Hæftning + Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt arrangeret i siderækkefølge og hæftes (hjørne/dobbelt). Du kan folde og hæfte outputtet ved hjælp af "Booklet Finisher-AC".
Hæftning og Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt og hæftes (hjørne/dobbelt).
Klammefri
Outputtet samles og indbindes uden brug af klammer. Du kan nemt afrive papiret ved at trykke på den samlede del med dine fingre. Denne funktion er praktisk for at spare klammer og til kortvarig indbinding af outputtet.
For informationer om de papirformater, der kan anvendes ved Klammefri, kan du se Staple Finisher-AC og Booklet Finisher-AC.
Se Begrænsninger på kombinationer af kopifunktioner for flere oplysninger om funktionerne eller papir, der ikke kan bruges sammen med Klammefri. Følgende er ikke tilgængelige afhængigt af hæftningspositionen.
Blandede papirformater
Z-fold
Afhængigt af brugsmiljøet og papirtypen kan det ske, at den samlede del går fra hinanden.
Manuel hæftning
Du kan hæfte printet papir manuelt ved at stikke det ind i revnen. Som et eksempel på anvendelsen kan du fjerne klammer, der sidder i et dokument, kopiere eller scanne det og herefter hæfte dokumentet igen.
Rygfoldning (kun Booklet Finisher-AC)
Outputtet foldes til dets halve størrelse. Du kan folde op til tre ark.
TIP
Hvis du installerer "2/3 Hole Puncher Unit-A", "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" i "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC", kan du lave huller i dit output.

Set udefra

 
Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Bakke B

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings> *

Bakke A

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings> *

Hæftningsknap

Tryk på denne knap, når du vil hæfte papir manuelt (manuel hæftning). Du kan også hæfte papir uden at trykke på knappen. Du kan angive den tid, hvorefter papiret hæftes, når du indsætter papiret. <Justér bevægelse>  <Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode> *

Foromslag (øverst)

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop i hæftningsenheden og udskifte hæftepatronen. Hvis "2/3 Hole Puncher Unit-A", "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" er installeret, skal du åbne for at fjerne hulningsaffaldet.

Finisher Jogger Kit-A (ekstraudstyr)

Hvis "Finisher Jogger Kit-A" monteres, kan kanterne på udbakkepapirerne justeres.

Revne

Indsæt papir for at hæfte det manuelt. Du kan angive den tid, hvorefter papiret hæftes, når du indsætter papiret.

Frontdæksel (nederste) (Booklet Finisher-AC)

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop eller udskifte hæftepatronen i ryghæftningsenheden.

Hæftebakke (Booklet Finisher-AC)

Output, der er ryghæftet, bliver leveret til denne bakke.
Hvis du sænker hæftebakkestyret, kan du fjerne grænsen på det antal kopisæt i udbakken, som kan blive i bakken. Men i dette tilfælde kan du forhindre, at ark i udbakken falder ned på gulvet, for eksempel ved at anbringe en kasse til opsamling af ark.

Bakke C

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings> *
Når "Long Sheet Tray-B" er monteret på universalbakken, skal forlængeren til udbakken monteres på udbakke C.

Set indefra

 
Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Ryghæftningsenhed (kun Booklet Finisher-AC)

Træk ud for at fjerne fastklemt papir, udbedre et klammestop i hæftningsenheden eller for at udskifte hæftepatronen.

Hullebakke (når 2/3 Hole Puncher Unit-A, 2/4 Hole Puncher Unit-A eller 4 Hole Puncher Unit-A er monteret).

Træk ud for at fjerne hulleaffald. Bortskaffelse af kanthulningsaffald (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)
Valg af hæftningspositionen
Manuel hæftning
Kanthulning (når "2/3 Hole Puncher Unit-A", "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" er monteret).
Få oplysninger om outputtet under Forsigtig ved aflevering af papir til finisher/stabler.
For informationer om de papirformater, der kan anvendes ved Hæftning, Ryghæftning, Hulning og Rygfoldning, kan du se Staple Finisher-AC og Booklet Finisher-AC.
For at udskifte hæftepatronen i hæftningsenheden eller ryghæftningsenheden kan du se Ilægning af hæfteklammer (valgfri).
For oplysninger om hvordan du rydder et papir- eller klammestop, kan du se Udbedring af papirstop og Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit).
Det maksimale antal sider, der kan indbindes, er muligvis ikke muligt, afhængigt af papirtypen. I dette tilfælde skal du ændre papirtypen eller reducere det antal ark, der skal indbindes.
Sætsortér og staksortér
Hvis du vælger <Forskydning> sammen med funktionen Sætsortér eller Staksortér, flyttes hver outputgruppe.
Udbakkerne flyttes nedad, når stakken med outputpapiret forøges. Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet. Fjern alt outputpapir fra bakkerne for at fortsætte printning.
Klammer
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Hvis meddelelsen <Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.> vises, er næsten alle klammerne brugt. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen.
Når en bakke når sin laveste position, stopper printning midlertidigt. Fjern alt outputpapir fra bakken for at fortsætte printning.
Ryghæftning
Foldenøjagtigheden kan variere afhængigt af papirtypen og antallet af ark.
95YS-04F