Operator Attention Light-A

Når der opstår en fejl, eller den resterende mængde forbrugsstoffer er lav, blinker tre farvede indikatorer, så du kan kontrollere status for maskinen fra en afstand.

Rødt lys

Lyset blinker for at underrette brugeren i følgende tilfælde:
Når et job stoppes på grund af mangel på papir, toner, hæfteklammer eller lim til indbinding
Når et job stoppes, fordi der ikke er plads til beholderen til overskudstoner eller bakken til hæfteaffald
Når dækslet på maskinen et åbnet

Orange lys

Lyset blinker for at underrette brugeren på forhånd i følgende tilfælde:
Når den resterende mængde papir, toner, hæfteklammer eller lim til indbinding er lav under afvikling af jobbet
Når den ledige plads til beholderen til overskudstoner eller bakken til hæfteaffald er lav under afvikling af jobbet

Grønt lys

Lyset blinker under afvikling af jobbet.
Du kan kontrollere status for jobafvikling og fejlstatus med Behandler/data-indikatoren og fejlindikatoren på "Flat Control Panel-A". Betjeningspanel (valgfrit)
95YS-052