Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen

1
Læg papiret i papirskuffen. Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir
2
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
3
Tryk på <Præferencer> <Papirindstillinger>  <Papirindstillinger>.
4
Tjek det papirformat, der vises.
Ved ilægning af papir i standardformat registreres papirformatet automatisk.
Papirkilderne repræsenteres henholdsvist af følgende ikoner. Bemærk, at papirkildeindikationerne varierer afhængigt af det installerede tilbehør.
: den øverste papirskuffe
: den midterste papirskuffe
: den nederste papirskuffe
Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, er papiret sikkert ikke lagt korrekt i. Ilæg papiret igen.
Hvis <Br.def.> vises, selvom der er ilagt papir i standardformat, skal du trykke på <Brugerdef. format>  <Annullér indstill.>. Det korrekte format bliver vist.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
Når du ilægger kuverter
5
Vælg den papirkilde, papiret er lagt i, og tryk på <Indstil>.
6
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.

Hvis papirtypen for det papir, du har lagt i, ikke er angivet på skærmbilledet Detaljeret Indstilling, kan du registrere det på listen over papirtyper. Administrationsindstillinger for papirtype
Når du registrerer den brugerdefinerede papirtype for en papirkilde, er papirtypeindstillingerne beskyttet, og du kan ikke ændre de detaljerede informationer for brugerdefineret papirtype eller slette den brugerdefinerede papirtype i <Administrationsindstillinger for papirtype> i <Præferencer> (Indstillinger/Registrering).
Du kan også vælge papirtypen fra skærmbilledet med den enkle indstilling <Enkle indstil.>.
7
Tryk på <OK>.
8
Skift papirformatlabel på papirskuffen efter behov. Montering af den rigtige papirformatlabel
95YS-00Y