Angivelse af papirformat og -type

Du skal angive indstillingerne for papirformat og papirtype, så de svarer til de papir, der ilægges. Sørg for at ændre papirindstillingerne, når du ilægger papir, der er forskelligt fra det, der tidligere er lagt i.
Hvis indstillingen ikke svarer til formatet og typen af det ilagte papir, kan der opstå papirstop eller udskrivningsfejl.
95YS-00X