Tilpasning af papirjustering

Du kan tilpasse papirjusteringen, når papir afleveres i finisherbakken, hvis du anvender tilbehøret Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>  <Finisher bakke A, justering> eller <Finisher bakke B, justering> eller <Finisher bakke C, justering>.
Hvis du vil justere papirets outputplacering, når du anvender hæfteklammer, skal du vælge <Justér ved hæftning>.
2
Justér papirets outputretning.
3
Tryk på <OK>.
95YS-09S