Begrænsning af tilgængelige destinationer

 
Du kan angive begrænsninger for de modtagere, der kan specificeres. Du kan f.eks. begrænse modtagerne til dem, der er registreret i adressebogen eller på LDAP-serveren. Med personlig godkendelsesadministration kan du begrænse sendemodtageren til brugerens egen e-mailadresse eller til en mappe, der er angivet på forhånd. Du kan også begrænse de domæner, der kan angives som modtagere. Ved at begrænse sendemodtagerne kan du forhindre informationslækager, der kan forekomme på grund af betjeningsfejl eller misbrug. Administrator- eller enhedsadm-rettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.
Nogle af begrænsningerne for modtagerne, der er beskrevet herunder, er muligvis ikke tilgængelige, når ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret. Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Begrænsning af nye destinationer

De modtagere, der kan angives ved afsendelse af scannede dokumenter, kan begrænses til dem, der er registreret i adressebogen eller i hurtigkaldstaster, er registreret i <Favoritindst.> eller <Send til mig selv> eller dem, der kan søges efter på LDAP-serveren. Når denne funktion er aktiveret, kan brugere ikke angive modtagere med alfanumerisk tegninput.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Begræns ny modtager>.
3
Vælg de funktioner, du vil begrænse nye modtagere for.
4
Tryk på <Til> <OK>.

Begrænsning af e-mailmodtager til <Send til mig selv>

Du kan indstille begrænsninger, så brugere, der logger på med personlig godkendelse, kun kan sende scannede dokumenter til deres egen e-mailadresse. For at anvende denne funktion skal der være registreret en e-mailadresse i brugerinformationerne. Konfigurér brugerinformationerne inden udførelse af fremgangsmåden herunder.
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Begræns e-mail til Send til mig selv>  <Til>  <OK>

Begrænsning af filsendemodtager til personlig mappe

Du kan indstille begrænsninger, så brugere, der logger på med personlig godkendelse, kun kan sende scannede dokumenter til deres personlige mappe (Konfiguration af personlige mapper.)
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Begræns filafsendelse til personlig mappe>  <Til>  <OK>

Begrænsning af sendemodtagerens domæne

Du kan begrænse e-mail- og I-faxmodtagere, så kun adresser i et bestemt domæne er tilgængelige. Når der er specificeret et domæne, kan du også angive, om det er tilladt at sende til underdomæner.
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>  <Begræns domæne for sendemodtager>  Vælg <Til> for <Begræns afs. til domæner>  <Registrér>  Angiv destinationsdomænet  <OK>  Vælg <Tillad> eller <Afvis> for <Send til underdomæne>  <OK>  <OK>
Du kan registrere op til tre domæner.
95YS-0LJ