Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner

Når du trykker på <Kopi> (<Hjem>-skærmen) vises skærmbilledet Grundlæggende kopieringsfunktioner.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)

Aktuel indstillingsstatus og knapper til indstilling

Viser indstillingsstatus, som f.eks. kopiforholdet, papirformatet og kopiantallet. Sørg for at tjekke indstillingerne for at kopiere korrekt. For at ændre indstillingerne skal du trykke på knappen under displayafsnittet. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
Hvis du trykker på <1:1>, kan du lave kopier i samme format som originalen.
Afhængigt af kopiantallet og indstillinger vises <Kopieksempel>, så du kan tjekke kopiresultatet ved at printe et prøveeksemplar. Kontrol af kopiresultaterne

<Kontr. indstillinger>

Du kan tjekke indstillingerne i listen. Du kan også ændre indstillingerne. Grundlæggende kopieringsbetjeninger

Tryk på dette ikon for at registrere de aktuelle indstillinger i <Favoritindst.> af  eller for at ændre de knapper, der vises i .
Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner

<Tidligere indstillinger>

Tryk for at hente de tidligere angivne indstillinger. Hentning af tidligere anvendte kopiindstillinger (Tidligere indstillinger)

<Favoritindst.>

Registrér på forhånd ofte anvendte kopiindstillinger her, så de nemt kan hentes, når det ønskes. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner

Knapper til funktionsindstilling

Viser de mest anvendte knapper fra <Tilvalg>. Indstillingsstatussen vises på knapperne. Du kan også trykke på for at ændre, hvilke knapper der vises.
Hvis knappen for den funktion, du vil bruge, ikke vises, skal du trykke på <Tilvalg> og vælge den ønskede knap. Grundlæggende kopieringsbetjeninger

<Tilvalg>

Viser alle knapper til funktionsindstillinger. For at gøre det nemt kan du vise ofte anvendte knapper til funktionsindstillinger i .

<Hastekopi>

Du kan afbryde ventende kopijobs og straks fremstille din kopi. Strakskopiering ved afbrydelse af andre jobs
Nogle funktioner kan ikke anvendes sammen med hinanden. Knapper, der ikke kan vælges, er vist med lys grå farve.
Antallet af resterende sider vises, hvis en sidegrænse er indstillet i Administration af afdelings-ID. Få mere at vide om indstilling af Administration af afdelings-ID og sidegrænser under Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID.
TIP
Skift skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner til skærmbilledet "Ekspreskopi" for at muliggøre hurtig adgang til hvert indstillingsemne. Hurtig ændring af indstillingerne (Skærmbilledet Ekspreskopi)
A3F4-0A0