Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner

Hvis du bruger de samme indstillinger hver gang til kopierings- eller scanningsfunktionen eller gerne vil gemme komplicerede indstillinger, kan du registrere indstillinger som favoritindstillinger, der nemt kan genkaldes.
Indstillingerne bliver ikke slettet fra hukommelsen, heller ikke hvis der slukkes for strømmen.

Registrering af indstillinger

Eksempel: Kopifunktion
1
Tryk på <Kopi>, og angiv de indstillinger, du vil registrere.
<Hjem>-skærmen
Grundlæggende kopieringsbetjeninger
2
Tryk på   <Registrér/Redigér favoritindst.>.
3
Vælg en knap, og tryk på <Registrér>.
For at ændre et knapnavn skal du vælge knappen, trykke på <Omdøb>, og indtaste det nye navn.
For at slette de registrerede indstillinger skal du vælge knappen og trykke på <Slet>.
Navnet på knappen er ikke slettet. Skift tastnavn ved at trykke på <Omdøb>.
Hvis en adresse, der indgår i en favorittast, bliver slettet fra adressebogen, bliver den også slettet fra de indstillinger, der er registreret i favorittasten.
Hvis du vælger <Info om enheds login-godkendelse> for <Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>, er det ikke muligt at lagre en fildestination i <Favoritindst.>.
4
Tryk på <Ja>  <Luk>.
For visse funktioner skal du trykke på <Næste>, angive en kommentar efter behov og trykke på <OK>. Du kan indstille <Vis kommentarer> til <Til> for at få vist kommentarer.
<Informationerne for den nye angivne filmodtager kan indeholde et password. Vil du inkludere passwordet ved registrering? (Tryk på [Nej] for at registrere modtageren uden passwordet.)>
Hvis ovenstående meddelelser vises ved registrering af <Favoritindst.> for <Scan og send>, skal du udføre følgende handlinger.
Hvis du vil genkalde favoritindstillinger uden at angive en adgangskode, skal du trykke på <Ja> for at bevare oplysningerne om adgangskoden.
Hvis du vil genkalde favoritindstillinger ved at angive en adgangskode, skal du trykke på <Nej> for at slette oplysningerne om adgangskoden. (Hvis du ofte importerer favoritindstillinger til andre enheder, kan du kræve, at der skal angives en adgangskode hver gang, for at forhindre brugere i at udgive sig for at være andre brugere.)

Genkald af registrerede indstillinger

Eksempel: Kopifunktion
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
Med <Scan og send> kan du ændre standardskærmen til skærmen <Favoritindst.>.
Scan og send: <Standardskærm>
3
Tryk på <Favoritindst.> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Vælg knappen  tryk på <OK>  <Ja>.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)
Du kan også ændre de genkaldte indstillinger, når du trykker på <Ja>.
Når det gælder kopierings-/scanningsfunktionen og sendefunktionen, kan du også indstille maskinen til ikke at vise bekræftelsesskærmen, når de registrerede indstillinger genkaldes.
Kopi: <Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
Scan og send: <Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
5
Tryk på (Start).
Kopiering starter.
Grænsen for det antal <Favoritindst.>, du kan registrere, er som følger.
Kopi: 9
Scan og send: 18
Scan og gem: 9
Se gemte filer: 9
95YS-071