Justering af skarpheden ved kopiering (Skarphed)

 
Du kan kopiere billeder med tydelige konturer og streger ved at forøge skarpheden eller blødgøre det kopierede billede ved at formindske skarpheden. Brug denne funktion, når du vil gøre sløret tekst og diagrammer skarpere eller til at reducere moire (et stribet, uskarpt billede) for at blødgøre det færdige billede.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Skarphed>.
5
Justér skarpheden, og tryk på <OK>.
Hvis de justeringer, der skal foretages, er opdelt i <Tekst> og <Foto/Billede>
For at gøre sløret tekst skarpere skal du justere kontrollen i <Tekst> til <Høj>.
For at reducere moire ved kopiering af originaler, der indeholder printede fotos, som f.eks. tidsskrifter eller brochurer, skal du justere kontrollen i <Foto/Billede> til <Lav>.
Hvis de justeringer, der skal foretages, ikke er opdelt
Tryk på <Høj> for at justere niveauet, så tekst og linjer kopieres skarpt, eller tryk på <Lav> for at kopiere halvtoner mere jævnt på printede billeder osv.
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på (Start).
Kopiering starter.
95YS-0A3