Afsendelse af separat scannede dokumenter sammen (Jobopbygning)

 
Selvom du har for mange originaler til placering i fremføreren på samme tid, kan du scanne originalerne separat og sende dem som ét dokumentsæt. Dokumenter, der er scannet med både fremføreren og glaspladen, kan også sendes på samme tid.
1
Anbring den første original. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
5
Tryk på <Tilvalg> <Jobopbygning>  <Luk>.
6
Tryk på  (Start) for at scanne originalen.
Når scanningen er færdig, vises et skærmbillede, der beder dig om at scanne den næste original.
Hvis du anbringer originalerne i fremføreren, skal du fjerne hver original fra originaloutputområdet efter endt scanning af hver gruppe.
7
Anbring den næste original, og tryk på  (Start).
Gentag dette trin, indtil du har scannet alle originalerne.
For at ændre scanningsindstillingerne skal du trykke på <Skift indstillinger>.
Følgende funktioner kan bruges i <Skift indstillinger>. Du kan ikke ændre indstillingen for de andre funktioner, når du er i jobopbygningstilstanden. Du skal på forhånd angive de nødvendige scanningsindstillinger.
<Scanneformat>
<2-sidet original>
<Tæthed>
<Originaltype>
Hvis du vil anbringe blandede originalformater i fremføreren, skal du vælge <Blandede originalform.>. Afsendelse af originaler i blandede formater sammen (Blandede originalformater)
Ved scanning og afsendelse af 1-sidede originaler og 2-sidede originaler sammen, og hvis det første dokument, du scanner, er en 2-sidet original, skal du indstille <2-sidet original>. Når du scanner en 1-sidet original, skal du deaktivere indstillingen <2-sidet original> i <Skift indstillinger>.
8
Tryk på <Start afs.>.
Alle scannede dokumenter kombineres til ét og sendes til den angivne modtager.
95YS-0EF