Brug af WSD

"WSD (Web Services on Devices)" er en funktion, der søger efter enheder, der findes på netværket. Bruger du WSD, kan du automatisk finde maskinen på netværket fra en computer og starte scanning af originalen på maskinen. Denne funktion kaldes "WSD-scanning". Der er nogle procedurer, du skal gennemføre, før du kan bruge WSD-scanning. Klargøring til WSD-scanning
I følgende situationer kan du ikke bruge WSD-scanning.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Afdelings-ID-godkendelse anvendes som en login-service Ændring af login-services

Klargøring til WSD-scanning

Fra betjeningspanelet
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <WSD-indstillinger>.
3
Tryk på <Til> for <Brug WSD-scanning>.
4
Tryk på <OK>.
Fra en computer
5
Åbn mappen printer. Visning af printermappen
6
Klik på [Tilføj en enhed].
7
Vælg denne maskine, og klik på [Næste].
Følg vejledningen på skærmen for betjening.
Hvis denne maskine ikke vises, kan der være et problem med firewallindstillingerne. For flere informationer kan du se vejledningen til computeren.
95YS-0J0