<Autojustering af indstillinger for gråtoner>

Hvis de printede farvetoner adskiller sig væsentligt fra originalen, justerer denne funktion også farverne, så printet ligner orignalen mere.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Autojustering af gråtoner>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Autojustering af indstillinger for gråtoner>
Hvis farven ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer denne korrektion printningen, så den kommer tættere på det originale dokument. Justering af farvetonen
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Autojustering af gråtoner>
<Start korrigering>, <Ændr Korr.mønster>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Registrér Korrigeringsmønster>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Autojustering af indstillinger for gråtoner>
Hvis du vil oprette en justeringsstandard for dit valg af farvejustering, skal du registrere en justeringsstandard. Justering af farvetonen
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Registrér Korrigeringsmønster>
<Mønster 2> til <Mønster 5>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Jobtype til Anvend til>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Autojustering af indstillinger for gråtoner>
Indstil, om farvejustering skal udføres for kopi- og printjob.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Jobtype til Anvend til>
<Kopi>: <Til>, <Fra>
<Printer>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
95YS-0UJ