Rychlé provedení změn nastavení (Obrazovka spěšného kopírování)

Přepnutí obrazovky základních funkcí kopírování z „obrazovky normálního kopírování“ na „obrazovku spěšného kopírování“ umožňuje rychleji změnit nastavení související s používáním základních funkcí kopírování (Základní operace kopírování). Chcete-li například okopírovat obě strany originálu s pomocí obrazovky normálního kopírování, musíte stisknout <2stranný> a stisknout <1str. 2str.> nebo <2str. 2str.>. Na obrazovce spěšného kopírování můžete přímo vybrat <1str. 2str.> nebo <2str. 2str.>, takže nastavení dokončíte rychleji v méně krocích.
Obrazovka normálního kopírování
Obrazovka spěšného kopírování

Přepnutí na obrazovku spěšného kopírování

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení displeje>  <Nastavení displeje obrazovky kopírování>  <Spěšné kopírování>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>  <Ano>

Obrazovka spěšného kopírování

Aktuální stav hlavních nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. poměr kopírování, velikost papíru, počet kopií atd. V zájmu správného zhotovení kopií nastavení zde vždy zkontrolujte. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte tlačítko pod zobrazením. Základní operace kopírování

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li aktuální nastavení uložit do <Oblíbená nastavení> volby nebo změnit tlačítka zobrazovaná v části .
Uložení kombinace často používaných funkcí
Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb

Počet kopií

Zde se zobrazuje počet kopií. Zadejte počet pomocí číselných tlačítek.

<Volby>

Zde se zobrazují funkce nastavení, jako například <Brožura> nebo <Číslování stran>, které se nezobrazí v  nebo .

<Přeruš.>

Na stroji můžete přerušit zpracování úloh čekajících na kopírování a okamžitě si zhotovit svou kopii. Okamžité kopírování pomocí přerušení zpracování jiných úloh

<Vzorek kopírování>

Toto tlačítko se zobrazuje v závislosti na počtu kopií a nastaveních. S pomocí této volby si můžete před zhotovením velkého množství kopií vytisknout ukázkovou kopii a zkontrolovat výsledek kopírování. Kontrola výsledků kopírování

Tlačítka pro nastavení funkcí

Zde se zobrazují nejčastěji používaná tlačítka z <Volby>. Na tlačítkách je zobrazen stav nastavení. Aktuálně zobrazená tlačítka lze změnit na jiná tlačítka pro nastavení funkcí, a to s pomocí ikony v .

<Předchozí nastavení>

S pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat nastavení z posledních tří zadaných nastavení. Vyvolání předchozích nastavení kopírování (Předchozí nastavení)

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení kopírování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat. Uložení kombinace často používaných funkcí
9ESS-08C