Nastavení sytosti

Jestliže se sytost tisku výrazně liší od originálního dokumentu, následujícím postupem upravíte sytost skenování, aby věrněji odpovídala originálu.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Korekce sytosti>.
2
Proveďte nastavení sytosti.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
Je-li nastavena hodnota blíže ke straně <Tmavá>, zvýrazní se oblasti vytištěné s maximální sytostí. Je-li nastavena hodnota blíže ke straně <Slabá>, mohou se vyplněné oblasti, text a čáry vytisknout v polotónech s chybějícími body. Toto nastavení by se mělo používat především k výběru středních hodnot sytosti.
3
Stiskněte tlačítko <OK>.
9ESS-0UU