Aikajanan näytön tiedot

Seuraavat kaksi tietotyyppiä näytään aikajanalla.
Tietoja aikajanalla näytetyistä kuvakkeista ja kohteista on kohdassa Aikajanalla näytetyt kohteet.
Aikajana voidaan näyttää kullekin käyttäjälle. Kun käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, jaettu aikajana voidaan näyttää käyttäjille, jotka eivät käytä todennusta, kuten todentamattomat käyttäjät ja vieraat. Muuta asetukset <Salli varmistamattomien käyttäjien käyttää aikajanaa> ja <Salli kirjautuneiden käyttäjien käyttää aikajanaa> tarpeen mukaan. <Päävalikko>-näytön mukauttaminen
Niiden käyttäjien aikajana, jotka eivät käytä todennusta, kuten todentamattomat käyttäjät ja vieraskäyttäjät, säilytetään, kun <Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle> -asetuksena on <Kyllä> ja suoritetaan pikakäynnistys. Kun virta kytketään pois ja <Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle> -asetuksena on <Ei> tai pikakäynnistystä ei voi suorittaa, niiden käyttäjien aikajana, jotka eivät käytä todennusta, kuten todentamattomat käyttäjät ja vieraskäyttäjät, poistetaan.
Aikajanaa ei voi tuoda/viedä. Asetustietojen tuonti/vienti

Asetushistoria

Aikajana on kätevä käyttäjille, jotka haluavat toistuvasti käyttää samoja asetuksia ja vastaanottajia esimerkiksi toiminnoille "Kopio" ja "Skannaa ja lähetä". Käytettyjen asetusten historia lisätään automaattisesti aikajanaan ja samat asetukset voi hakea painamalla niitä.
Aikajana näyttää seuraavien toimintojen asetukset.
Kopio
Faksi
Skannaa ja lähetä
Skannaa ja tallenna (paitsi kun tallennetaan muistivälineeseen)
Tallennetut tiedostot (Lokero-asiakirjojen tulostus, Lisätila-tiedostojen tulostus, Verkko-tiedostojen tulostus)
Uusimmat 10 historiakohdetta säilytetään aikajanalla aikajärjestyksessä. Aiempien töiden historia poistetaan aikajanalta. Kun toiseksi uusinta työtä käytetään uudelleen, kahden uusimman työn paikka vaihtuu, mutta aikajanalla olevien töiden määrä ei muutu. Jos asetuksia kuitenkin muutetaan niiden hakemisen jälkeen, niitä pidetään uusina asetuksina.
Jos haluat poistaa automaattisesti lisätyn historian tai tallentaa sen asetukset <Päävalikko>-näyttöön henkilökohtaisena/jaettuna painikkeena, paina historiaa ja pidä sitä painettuna. Asetuksia <Näytä vahvistusnäyttö kun soitetaan uud.> ja <Aloita hakutoiminto. (Toiminto alkaa, kun painiketta painetaan)> ei kuitenkaan voi asettaa, kun tallennetaan henkilökohtaiseen/jaettuun painikkeeseen aikajanalta. Henkilökohtaisten/jaettujen painikkeiden tallentaminen
Kun <Rajoita uudelleenlähetystä lokista> -asetuksena on <Kyllä>, toimintojen "Faksi" ja "Skannaa ja lähetä" historiaa ei säilytetä aikajanalla.
Seuraavat salasanat voidaan sisällyttää kunkin kirjautuneen käyttäjän aikajanaan.
Sisäänkirjautumissalasanat Skannaa ja lähetä-toiminnon tiedostopalvelimille
Sisäänkirjautumissalasanat Skannaa ja lähetä-toiminnon Rights Management -palvelimille
Sisäänkirjautumissalasanat Skannaa ja tallenna-toiminnon Rights Management -palvelimille
Salaussalasanat toiminnoille Skannaa ja tallenna (<Asiak. avaamiseen vaaditaan salasana> ja <Oikeuksien muuttoon vaaditaan salasana>)
Sisäänkirjautuneen käyttäjän salasanan sisällyttäminen aikajanaan voidaan muuttaa kohdassa <Kiellä autentikointisalasanan tallennus välimuistiin>. Faksitoiminnon <Salasana>-kohdassa oleva salasana säilytetään kuitenkin aikajanalla riippumatta kohdan <Kiellä autentikointisalasanan tallennus välimuistiin> asetuksesta.
Salasanaa ei tallenneta todentamattomien käyttäjien tai vieraskäyttäjien aikajanalle riippumatta <Kiellä autentikointisalasanan tallennus välimuistiin>. Jos faksitoiminnon <Salasana> on asetettu, sitä ei näytetä aikajanalla.
Jos <Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta> -asetuksena on <Kyllä>, lähetystöiden loki ("Faksi" ja "Skannaa ja lähetä") todentamattomille käyttäjille ja vieraskäyttäjille ei näy aikajanalla.
Sisäänkirjautuneen käyttäjän asetushistoria voidaan jakaa useiden laitteiden kesken henkilökohtaisina tietoina käyttäen asetusten synkronointia. Mukautettavien kohtien luettelo
Kun käytetään Tallennetut tiedostot -toimintoa, tiedostot tallennetaan aikajanalle yhdessä tulostuksessa käytettyjen asetusten kanssa. Et voi valita toista tiedostoa ja käyttää vain asetuksia uudelleen. Vastaavia aikajanan asetuksia ei voi käyttää, jos tiedosto on poistettu tai siirretty.

Huomautukset

Huomautukset näytetään, kun sisäänkirjautuneella käyttäjällä on tulostamattomia töitä. Tulostus voidaan suorittaa avaamalla tulostusnäyttö näytetystä aikajanasta.
Aikajanalla ei näytetä huomautuksia, jos <Henkilökoht.>-asetuksena on <Ei> kohdassa <Työlistan näyttöasetukset>.
Jos <Näytä muiden käyttäjien työt> -asetuksena on <Kyllä>, huomautuksissa näytetään sisäänkirjautuneen käyttäjän tulostamattomien töiden ja muiden käyttäjien tulostamattomien töiden kokonaismäärä.
9EUK-05C