I-faksien lähettäminen

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
Kun alkuperäisen paksuuden valintanäyttö tulee näkyviin, valitse käytettävän alkuperäisen paksuus. (Tulee näkyviin, jos <Alkuperäisen paksu. oletusasetukset skan. syöttölaitt.> -asetus on <Määritä aina>. <Alkuperäisen paksu. oletusasetukset skan. syöttölaitt.>)
2
Valitse <Skannaa ja lähetä>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja skannauksen perustoimintonäytössä.  Skannauksen perustoimintonäyttö
Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjasta
Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeista
Vastaanottajien lisääminen manuaalisesti
Vastaanottajien määrittäminen LDAP-palvelimessa
Vain Uusi vastaanottaja -kohdassa määritetyt <Tiedot> ja LDAP-palvelimelta saadut vastaanottajat voidaan muuttaa.
Jos palvelin suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia, autentikointi palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen välillä suoritetaan samalla, kun asiakaslaite hakee etäosoitekirjaa/pikavalintapainikkeita. Autentikointi tapahtuu vertaamalla Järjestelmänvalvojan tunnusta ja Järjestelmän PIN-koodia palvelimen ja asiakaslaitteen kesken. Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin vaihtaminen
Etäosoitekirjan/pikavalintapainikkeiden käytettävyys riippuu järjestelmänvalvojan tietojen asetusten tilasta palvelimelle ja asiakaslaitteelle, kuten alla osoitetaan.
Kun palvelinlaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Kun asiakaslaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN vastaavat toisiaan.
Etäosoitekirja/pikavalintapainikkeet ovat käytettävissä
Suorittaa
Suorittaa
Vastaa
Kyllä
Ei vastaa
Ei
Ei suorita
-
Ei
Ei suorita
Suorittaa
-
Kyllä
Ei suorita
-
Kyllä
4
Valitse <Lisäasetukset> ja määritä skannausasetukset tarpeen mukaan.
Katso tiedot seuraavasta.
Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot
Skannaaminen selkeästi
Skannaaminen tehokkaasti
Hyödyllisiä skannaustoimintoja
5
Valitse  (Aloita).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys alkaa.
Peruuta skannaus valitsemalla <Peruuta> tai  (Seis) <Kyllä>.
Kun <Skannaa seuraava alkuperäinen painamalla [Aloita].> näytetään
Peruuta lähetys valitsemalla <Tilavalvontaan>  valitse asiakirja  <Peruuta> <Kyllä>.
Määritettyjen vastaanottajien määrän tarkistaminen
Määritettyjen vastaanottajien määrä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Näin voit varmistaa ennen lähettämistä, että vastaanottajien määrä on oikea.
Lähetys lähettäjän tiedoilla
Voit lähettää lähettäjän nimellä ja I-faksiosoitteella. <Lähettäjän tiedot>
Lähetettyjen asiakirjojen tilan tarkistaminen
<Tilavalvonta>-näytössä voit tarkistaa lähetettyjen asiakirjojen tilan. Tässä ikkunassa voit lähettää faksit uudelleen tai peruuttaa lähetyksen tarkistuksen jälkeen. Lähetettyjen ja vastaanotettujen asiakirjojen tilan ja lokin tarkistaminen
Kun <Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty> -asetuksena on <Kyllä>, <Tilavalvonta>-näyttö voidaan avata seuraavalla näytöllä, joka tulee esiin, kun lähetystyö vastaanotetaan. <Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty>
Raportin tulostaminen lähetysten tuloksista
Kun valitset skannauksen perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>  <Lähetysraportti>, voit tulostaa automaattisesti raportin, jossa kerrotaan lähetystulokset. Lähetettyjen ja vastaanotettujen asiakirjojen tilan ja lokin tarkistaminen
Kun haluat asettaa tämän kullekin työlle kohdassa <Lisäasetukset>, sinun on valittava <Vain virhetilassa> tai <Ei> kohdassa <Lähetysraportti> ja määritettävä <Salli tulostus lisäasetuksista> -asetukseksi <Kyllä>.
Tiedostojen turvallinen lähettäminen
TLS-tiedonsiirron käyttäminen mahdollistaa salatun tiedoston lähettämisen. TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen
Kun useita arkkeja on syötetty
Skannaus pysähtyy ja näyttöön tulee viesti. Poista tukos toimimalla ohjeiden mukaan. Kun olet poistanut tukoksen, työn jatkamisen näyttö tulee esiin. Jos laite havaitsee virheellisesti usean arkin syötön, jatka skannausta valitsemalla <Älä tunnista arkinsyöttölaitetta>.
Jos haluat asettaa laitteen etukäteen olemaan ilmoittamatta usean arkin syötöstä, tee yksi seuraavista toimista.
 Aina, kun lähetät, valitse <Lisäasetukset> faksauksen perustoimintojen näytössä  poista asetus käytöstä valitsemalla <Tunnista arkinsyöttölaite>.
 Valitse <Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi> -asetukseksi <Ei>. <Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi>
Kun lähetyssä kuvassa olevat valokuvat ovat liian tummia tai vaaleita, värillisten alkuperäisten taustavärejä ei voi poistaa
Lähetetyn kuvan laatua voidaan ehkä parantaa, jos seuraavat ehdot/asetukset täytetään.
Työn tyyppi: Faksi (muistilähetys) tai Skannaa ja lähetä (faksi/I-faksi)
<Valitse väri>: <Mustav.> (Skannaa ja lähetä)
<Alkuperäisen tyyppi>: <Teksti>
<Tummuus>  <Taustan tummuus>: <Aut.>
<Tarkkuus>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi, tai 600 dpi x 600 dpi*
*Voidaan määrittää toiminnolle Skannaa ja lähetä
<Nopeus/laatu etusijalla MV-skannauksessa>  Faksin/I-faksin lähetystyöt: <Laatu etusijalla> (<Nopeus/laatu etusijalla MV-skannauksessa>)
VINKIT
Skannattujen kuvien tarkistaminen ennen lähetystä
Voit tarkistaa skannatut kuvat esikatselunäytössä ennen lähettämistä. Skannattujen alkuperäisten tarkistus ennen lähetystä/tallennusta (Esikatselu)
Usein käytettyjen asetusten tallentaminen
Voit yhdistää usein käytetyt vastaanottajat ja skannausasetukset laitteen painikkeeseen myöhempää käyttöä varten. Painamalla tallennettua painiketta kun skannaat alkuperäisiä, voit nopeasti koostaa asetuksesi. Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen
9EUK-09F