<Faksiasetukset>

Määritä faksilähettämisen asetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Asteriskilla (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu. Tähän laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tarkastaminen

<Tallenna suosikkiasetukset>/<Muokkaa suosikkiasetuksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit tallentaa laitteen painikkeeseen usein käytettyjä asetuksia myöhempää käyttöä varten faksauksen yhteydessä. Voit myös nimetä painikkeen ja kirjoittaa kommentin. Voit myös poistaa tai uudelleennimetä tallennetut asetukset.Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna suosikkiasetukset>
Vahvista asetukset
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Valitse sijainti: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Näytä kommentit>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentti>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Muokkaa suosikkiasetuksia>
Valitse painike: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Näytä kommentit>: <Kyllä>, <Ei>
<Poista>, <Tarkista sisältö>, <Nimeä uudelleen>

<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit valita näytetäänkö vahvistusikkuna, kun haetaan "Suosikkiasetukset".
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Oletusnäyttö>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit määrittää, mikä näyttö avautuu, kun valitaan <Faksi> tai  (Nollaus).
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Oletusnäyttö>
<Vakio>, <Osoitekirja>, <Suosikkiasetukset>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Rajoita osoitekirjan käyttöä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit valita, piilotetaanko esimerkiksi osoitekirja ja pikapainikkeet faksin perustoimintojen näytössä sekä rajoitetaanko osoitekirjan käyttöä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Rajoita osoitekirjan käyttöä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Muuta oletusasetuksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit muuttaa <Faksi>-toiminnon oletusasetuksia.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings

<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit tallentaa tiloja pikapainikkeisiin, jotka näkyvät <Faksi>-näytössä. Perustoimintojen näytön muokkaaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>
<Vakiopainike 1>:
<Tummuus>, kukin tila, <Nimeämätön>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Vakiopainike 2>:
<Alkuperäisen tyyppi>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Vakiopainike 3>:
<2-puol. alkuperäinen>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Vakiopainike 4>:
<Erikokoiset alkuperäiset>, kukin tila, <Nimeämätön>

<Tallenna lähettäjän nimi>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit tallentaa lähettäjän nimeksi minkä tahansa nimen, kuten yksikön, osaston tai henkilön nimen, ja voit muokata/poistaa tallennettuja nimiä. Tallennettu nimi tulostetaan vastaanottajalle lähettäjän tietona, kun lähetät faksin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna lähettäjän nimi>
<Tallenna/Muokkaa>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Voit tallentaa jopa 99 Lähettäjän nimeä (01–99).

<Käytä aut. käyttäjänimeä lähettäjänimenä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Jos kirjaudutaan henkilökohtaisella todennuksen hallinnalla, kirjautumisnimi näkyy <100>-kohdassa <Lähettäjän nimi> -näytössä. Jos <Kyllä> on valittu, <100>-kirjautumisnimeä käytetään lähettäjän nimen oletusasetuksena.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä aut. käyttäjänimeä lähettäjänimenä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos asetuksena on <Ei>, <0>-käyttäjänimeä käytetään lähettäjän nimen oletusasetuksena. Ohjeita käyttäjänimen tallentamisesta on kohdassa Faksilinjan asetukset.

<ECM-lähetys>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit määrittää, käytetäänkö faksin lähetyksessä ECM-protokollaa. ECM tarkistaa fakseista tietovirheet ja korjaa ne.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<ECM-lähetys>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos yhteyden nopeus näyttää erittäin hitaalta, voit ehkä parantaa nopeutta valitsemalla asetuksen <Ei>.
Huonoista puhelinlinjoista johtuvia häiriöitä saattaa esiintyä, vaikka ECM olisikin käytössä.
Onnistuneen ECM-lähetyksen ehdot on esitetty seuraavassa.
ECM on otettu käyttöön tällä asetuksella
Vastaanottajan laite tukee ECM-protokollaa
<ECM-lähetys>-asetuksena oli <Kyllä>, kun vastaanottajan osoite tallennettiin osoitekirjaan Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan

<Tauon pituus>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit asettaa usean sekunnin tauon lähetettäessä fakseja. Jotkin ulkomaanpuhelut eivät välttämättä onnistu, jos valitset ulkomaan suuntanumeron, maakoodin ja vastaanottajan puhelinnumeron samalla kerralla. Tällaisissa tapauksissa tauon lisääminen ulkomaan suuntanumeron perään voi helpottaa yhteyden muodostamista.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tauon pituus>
1–4–15 s
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Faksinumeron loppuun syötetyn tauon pituus on aina 10 sekuntia.

<Automaattinen uudelleenvalinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Automaattisen uudelleenvallinnan ansiosta laite valitsee automaattisesti uudelleen vastaanottajan faksinumeron, mikäli linja on varattu tai lähetyksessä ilmenee häiriöitä. Jos asetat tämän asetuksen, voit määrittää, kuinka monta kertaa laite valitsee numeron uudelleen, toistojen välisen ajan sekä lähetetäänkö asiakirja uudelleen häiriön sattuessa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Automaattinen uudelleenvalinta>*1
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta tiedot>:
<Uusintakerrat>: 1–2–10 kert.
<Uusintojen väli>: 2–99 minuuttia
<Uusinta kun lähetysvirhe>: <Virhe ja 1. sivu>, <Kaikki sivut>, <Ei>
*1 Ilmaisee nimikkeet jotka eivät ehkä näy Asetukset/Tallennus-ikkunassa, tai joilla saattaa olla eri oletusasetus alueesta riippuen.

<Tarkista valintaääni ennen lähetystä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Jos olet lähettämässä faksiviestiä omasta laitteestasi samaan aikaan, kun toinen faksilaite (ei Canonin valmistama) yrittää lähettää viestiä sinulle, sinun asiakirjasi saattaa haluamasi alkuperäisen vastaanottajan sijasta uudelleen ohjautua parhaillaan yhteyttä muodostavaan laitteeseen. Tämän asetuksen aktivointi auttaa välttämään sellaiset lähetysongelmat.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tarkista valintaääni ennen lähetystä>*1
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Ilmaisee nimikkeet jotka eivät ehkä näy Asetukset/Tallennus-ikkunassa, tai joilla saattaa olla eri oletusasetus alueesta riippuen.

<Faksilähetysraportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Faksin lähetysraportin avulla voit tarkistaa, lähetettiinkö faksit onnistuneesti määritetyille vastaanottajille. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on lähetetty tai vain, jos lähetys epäonnistui. Voit myös määrittää asetuksen, jonka mukaan asiakirjan alkuosa tulostetaan osana raporttia. Tämä helpottaa muistamaan asiakirjan sisällön. Faksin lähetysraportti
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Faksilähetysraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Vain virhetilassa> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Kyllä> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>

<Faks. l.rap.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit tulostaa tai lähettää faksiasiakirjan lähetyksen/vastaanoton lokit raporttina. Laite voidaan määrittää tulostamaan tai lähettämään tämä raportti, kun määritetty tiedonsiirtotapahtumien määrä (40–1 000) tulee täyteen, tai määritettynä aikana. Lähetys- ja vastaanottoraportit voidaan myös tulostaa tai lähettää erikseen. Faksin liikenneraportti
Kun raportti lähetetään datana, se lähetetään CSV-tiedostomuodossa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Faksin liikenneraportti>
<Tul./lähetä tietyn siirtom. jälkeen>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Lähetysten määrä: 40–1000
<Tulosta/lähetä määrättyyn aikaan>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Määritä tulostusaika: 00.00–23.59
<Tulosta läh./vast.otetut työt erikseen>*1: Päällä, Pois
<Lähetyksen vastaanottaja>
*1 Ei ehkä näy joissakin malleissa.

<Aseta linja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Määritä faksilinjan asetukset.

<Lähetyksen aloitusnopeus>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit vaihtaa lähetyksen aloitusnopeutta. Tämä asetus on hyödyllinen, kun asiakirjan lähettämisen aloittaminen on vaikeaa huonosta linjasta johtuen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Lähetyksen aloitusnopeus>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos asiakirjasi lähetyksen käynnistyminen tapahtuu hitaasti, käyttämäsi puhelinlinjat saattavat olla huonossa kunnossa. Valitse alempi nopeus. Voit valita <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> tai <2400 bps>.
Määritä <Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä> -asetukseksi <On>, kun haluat lähettää ja vastaanottaa fakseja tarkemmin, kun linjassa tai vastaanottajan laitteessa esiintyy virheitä. Tiedonsiirtonopeudeksi rajoitetaan enintään <14400 bps>, mikä vähentää virheitä. Jos <Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä> -asetuksena on <Off>, nopeudeksi palaa kohdassa <Lähetyksen aloitusnopeus> näytetty nopeus.

<R-avaimen asetus>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Jos laite on yhdistetty tilaajavaihteeseen (PBX), numeron valintatapa on asetettava. Voit valita PBX-tyypiksi <Etuliite> tai <Luuri>. Voit käyttää ulkolinjaa helposti tallentamalla ulkolinjan valintanumeron R-painikkeeseen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<R-avaimen asetus>
<PSTN>, <PBX>
Kun <PBX> on valittu:
<Etuliite> (enintään 20 numeroa), <Luuri>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Vahvista syötetty faksinumero>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Estääksesi faksin lähettämisen väärälle vastaanottajalle voit valita, näytetäänkö faksinumeroa annettaessa vahvistusikkuna.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vahvista syötetty faksinumero>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Salli lähetys faksiajurilla>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit valita, sallitaanko faksin lähettäminen tietokoneesta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Salli lähetys faksiajurilla>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Vahvista ennen lähetystä faksivastaanottajalle>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit valita, näytetäänkö vastaanottajan vahvistusikkuna lähetettäessä vastaanottajille, joihin sisältyy fakseja. Tämä auttaa ehkäisemään faksin lähettämisen väärälle vastaanottajalle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vahvista ennen lähetystä faksivastaanottajalle>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Vain sarjalähetykselle>, <Kaikki>

<Rajoita sarjalähetystä faksivastaanottajille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit valita, estetäänkö samanaikainen lähettäminen usealle vastaanottajalle, joihin sisältyy fakseja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Rajoita sarjalähetystä faksivastaanottajille>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Etäfaksilähetyksen asetukset> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Määritä asiakaslaitteen asetukset etäfaksitoiminnolle.

<Etäfaksin asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Määritä palvelinlaitteen asetukset etäfaksitoiminnolle.

<Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset>
Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja tarkemmin, kun linjassa tai vastaanottajan laitteessa esiintyy virheitä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos määrität asetukseksi <On>, tiedonsiirtonopeudeksi rajoitetaan seuraavissa asetuksissa enintään <14400 bps>, mikä vähentää virheitä. Jos asetat tämän arvoksi <Off>, nopeudet palaavat alkuperäisiin arvoihinsa.
 <Lähetysnopeus> osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin tallennetuille vastaanottajille Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
 Tiedonsiirtonopeus, joka on asetettu kohdassa <Lähetyksen aloitusnopeus> <Lähetyksen aloitusnopeus>
 Vastaanottonopeus, joka on asetettu kohdassa <Vast.oton aloitusnop.> <Vast.oton aloitusnop.>
9EUK-0S0