De instellingen snel wijzigen (Scherm Spoedkopie)

Door over te schakelen van het scherm met basisfuncties voor kopiëren op het scherm "Spoedkopie" kunt u de instellingen voor basisbewerkingen voor kopiëren (Basisbewerkingen voor kopiëren) sneller wijzigen. Als u bijvoorbeeld beide zijden van een origineel wilt kopiëren met het scherm Normale kopie, drukt u op <2-zijdig> en vervolgens op <1-Zijdig 2-Zijdig> of <2-Zijdig 2-Zijdig>. Op het scherm Spoedkopie kunt u direct <1-Zijdig 2-Zijdig> of <2-Zijdig 2-Zijdig> selecteren, zodat u de instellingen met minder stappen kunt voltooien.
Scherm Normale kopie
Scherm Spoedkopie

Overschakelen op het scherm Spoedkopie

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>  <Instellingen Weergave kopieerscherm>  <Spoedkopie>  <OK>  (Instellingen/Registratie)  (Instellingen/Registratie) <Toepassen gew. inst.>  <Ja>

Scherm Spoedkopie

Huidige status belangrijke instellingen en instellingenknoppen

Geeft de instellingenstatus weer, zoals het zoompercentage, papierformaat en aantal kopieën, enz. Controleer hier de instellingen om goed te kopiëren. Om de instellingen te wijzigen, drukt u op de knop onder het weergavegedeelte. Basisbewerkingen voor kopiëren

Druk op dit pictogram om de huidige instellingen te registreren in <Favorieteninstellingen> van  of om de knoppen te wijzigen die worden weergegeven in .
Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
Het scherm met basisfuncties aanpassen

Aantal kopieën

Hiermee geeft u het aantal kopieën weer. Voer in met de numerieke toetsen.

<Opties>

Geeft de instellingenfuncties weer zoals <Boekje> of <Paginanummering> die niet worden weergegeven in of .

<Interruptie>

U kunt kopieeropdrachten in de wachtrij onderbreken en uw kopie direct maken. Direct kopiëren zonder andere opdrachten te onderbreken

<Kopieervoorbeeld>

Afhankelijk van het aantal kopieën en instellingen wordt deze knop weergegeven. U kunt eerst een voorbeeldkopie afdrukken ter controle van het kopieerresultaat voordat u een groot aantal kopieën maakt. De kopieerresultaten controleren

Functie-instellingenknoppen

Geeft de meest gebruikte knoppen weer van <Opties>. De instellingenstatus wordt weergegeven op de knoppen. U kunt de knoppen die momenteel worden weergegeven, wijzigen in andere functie-instellingenknoppen met behulp van het pictogram in .

<Vorige instellingen>

U kunt een instelling selecteren uit de drie instellingen die u in het verleden hebt opgegeven. Oproepen van eerder gebruikte kopieerinstellingen (Vorige instellingen)

<Favorieteninstellingen>

Registreer veelgebruikte kopieerinstellingen van tevoren hier om ze gemakkelijk op te roepen wanneer ze nodig zijn. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
9EUL-08C