<Licentie/Overige>

Geef de instellingen op voor het registreren van licenties en voor de software die op de machine kan worden gebruikt.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Registreer licentie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Voer de licentiesleutel in voor een systeemoptie die op de machine kan worden gebruikt. Optionele producten voor het systeem installeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer licentie>
Max. 24 tekens
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<MEAP instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef de MEAP-instellingen op.

<UI op afstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of de Remote UI (UI op afstand) moet worden gebruikt om de machine te bedienen en instellingen te wijzigen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<UI op afstand>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Gebruik TLS>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Verwijder inhoud prikbord>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Selecteer dit om berichten van de beheerder op het bedieningspaneel te verwijderen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder inhoud prikbord>
<Ja>, <Nee>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <OK> wordt weergegeven op een prikbord, drukt u op <OK> om de machine te bedienen. Als u een prikbord wilt wissen zonder dat <OK> wordt weergegeven, moet u de Remote UI (UI op afstand) gebruiken.

<Visual Message Settings>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef de instellingen voor Visual Message. De Visueel bericht-functie configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Weergavetiming: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Inhoud: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Wanneer <SMB> is geselecteerd:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Wanneer <HTTP/WebDAV> is geselecteerd:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Aan, Uit
<Add CN to Verification Items>: Aan, Uit
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Visual Message Settings
Deze instelling kan alleen worden opgegeven via de Remote UI (UI op afstand).

<Instellingen Bediening op afstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of de functie Bediening op afstand moet worden ingeschakeld. Met deze functie kunt u instellingen opgeven en opdrachten verwerken via een pc door het scherm van het aanraakscherm te laten weergeven op het scherm van de computer.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Bediening op afstand>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Wachtwoord>: Maximaal 8 tekens (alleen alfanumerieke tekens)
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer bewerkingen op afstand worden uitgevoerd, kunnen de volgende instellingen niet worden gewijzigd of uitgevoerd.
<Periode tot autom. verwijderen van bestand> in <Instellen/Registreren postbussen>

<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of ACCESS MANAGEMENT SYSTEM moet worden gebruikt. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Registreer/Update software>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
U kunt systeemopties/MEAP-toepassingen op de machine installeren. Optionele producten voor het systeem installeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer/Update software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
-

<Installatiegids starten>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
U kunt de instructies van de wizard volgen om de begininstellingen van de machine te configureren. Installatie met de installatiegids
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Installatiegids starten>
<Start>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<Gebruik van afdrukfunctie van mobiel toestaan>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Als dit is ingesteld op <Aan>, kunt u bewerkingen uitvoeren vanaf een mobiel apparaat voor documenten die zijn opgeslagen in <Afdrukken>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik van afdrukfunctie van mobiel toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Alleen voor machines waarop de functie Wachtstand wordt ondersteund.

<Opdrachten uitvoeren vanaf mobiel apparaat toestaan>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Als u deze instellingen op <Aan> zet, kunt u vanaf een mobiel apparaat kopiëren en scannen, e-mail verzenden en faxen besturen.
Als dit op <Aan> is ingesteld om de mobiele verificatiefunctie in te schakelen. verschijnt in het aanmeldingsscherm.
Als <Authenticatie met pincode voor scanopdrachten> op <Aan> is ingesteld, moet de PIN die op deze machine wordt weergegeven worden ingevoerd wanneer taken worden uitgevoerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachten uitvoeren vanaf mobiel apparaat toestaan>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Authenticatie met pincode voor scanopdrachten>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EUL-0U8