Tworzenie podwójnego środowiska sieciowego

Czy ze względów bezpieczeństwa posiadasz oddzielne maszyny w każdym dziale lub na piętrze tego samego biura?
Oprócz pojedynczych połączeń z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN urządzenie to umożliwia korzystanie z dwóch środowisk sieciowych z przewodową i bezprzewodową siecią LAN lub dwiema przewodowymi sieciami LAN za pośrednictwem adaptera USB-LAN*. Ułatwia to tworzenie środowisk sieciowych, w których pracownicy korzystają z głównej linii, a kliencki – z linii podrzędnej o ograniczonej funkcjonalności. Przyczynia się również do obniżenia kosztów, ponieważ nie jest wtedy konieczne instalowanie maszyny dla każdego środowiska sieciowego.
* Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodnych adapterów USB LAN, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest zainstalowanie wymaganego połączenia bezprzewodowej sieci LAN. Opcje systemu
Niniejsze urządzenie i Podręcznik użytkownika określają główną przewodową sieć LAN w sieci podwójnej jako „linia główna”. Podrzędna bezprzewodowa sieć LAN lub inna przewodowa sieć LAN w sieci podwójnej nazywana jest „linią podrzędną”.

Przebieg ustawień wymaganych dla sieci podwójnej

Linia główna i podrzędna w sieci podwójnej mają osobne ustawienia. W niniejszym rozdziale opisano ustawienia wymagane dla sieci podrzędnej.
Określ ustawienia przewodowej sieci LAN / bezprzewodowej sieci LAN, które są wspólne dla linii głównej i podrzędnych, stosownie do potrzeb.
Łączenie z siecią przewodową LAN
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Krok 1
Wybierz <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN> lub <Sieć przewodowa LAN + sieć przewodowa LAN>.
Krok 2
Określ ustawienia adresu IPv4 z ustawień <Ustawienia Adresu IP> w <Ustawienia linii podrzędnej>. Przy korzystaniu z routingu statycznego, należy ustawić adres bramki.
Krok 3
Ustaw tę opcję, gdy korzystasz z przewodowej sieci LAN za pośrednictwem adaptera USB LAN dla linii podrzędnej.
* Określ wymagane ustawienia stosownie do lokalnego środowiska.
Krok 4
Zarejestruj numery portów funkcji, które mają być używane/blokowane w ustawieniach zapory linii podrzędnej.
* Określ wymagane ustawienia stosownie do lokalnego środowiska.
Krok 5
Podczas łączenia się z inną siecią za pośrednictwem routera, ustaw routowanie statyczne.
* Określ wymagane ustawienia stosownie do lokalnego środowiska.
Krok 6
Ustaw ten element podczas wykonywania określonej transmisji danych systemowych, takich jak dostęp do serwera dystrybucji oprogramowania układowego w środowiskach, w których nie można użyć rozpoznawania nazw DNS lub połączeń sieciowych za pośrednictwem serwera proxy.
* Określ wymagane ustawienia stosownie do lokalnego środowiska.

Ostrzeżenia dotyczące korzystania z linii podrzędnej

Funkcje sieci ustawione w maszynie mogą być w całości używane dla linii głównej. Jednakże funkcje, które mogą być używane z linią podrzędną, są ograniczone.
Ustawienia serwera DNS i WINS nie mogą być używane w tym samym czasie, co linia główna.
<Ustawienia Adresu Serwera DNS> i <Ustawienia Proxy> w ustawieniach <Ustawienia komunikacji danych syste.> mogą być używane tylko do określonej komunikacji dotyczącej danych systemowych, takiej jak użycie linii podrzędnej w celu uzyskania dostępu do serwera dystrybucji oprogramowania układowego. W przypadku korzystania z serwera DNS lub serwera proxy dla linii podrzędnej dla aplikacji innych niż komunikacja danych systemowych, zarejestruj adresy i numery portów, które mają być używane z linią podrzędną w ustawieniach linii głównej.
Wprowadzanie ustawień DNS
Konfiguracja serwera proxy

Funkcje niedostępne za pośrednictwem linii podrzędnej

Z poniższych funkcji sieciowych nie można korzystać za pośrednictwem linii podrzędnej.
Ustawienia adresu IPv6
Uwierzytelnianie IEEE802.1X
IPsec
NetBIOS
SIP
FTP (tryb ACTIVE)
Ustawienia opcji DHCP
Ustawienia dynamicznej aktualizacji DNS
Ustawienia wykrywania rozsyłania grupowego
Ustawianie adresu IP za pomocą AutoIP
Ustawienia zapory przez filtr adresów MAC
Przeglądanie przy użyciu protokołu SMB
Następujące funkcje i usługi nie mogą być używane ze względu na powyższe ograniczenia.
Budowanie systemu drukowania/księgowania, który wykonuje połączenia z serwerem za pomocą aplikacji MEAP
Budowanie systemu uwierzytelniania dla serwera Active Directory
Przesyłanie plików przy użyciu rozpoznawania nazw DNS lub rozpoznawania nazw NetBIOS z protokołu SMB lub WebDAV*1
Automatyczne wykrywanie innych drukarek wielofunkcyjnych po stronie linii podrzędnej za pomocą wykrywania rozsyłania grupowego*1
Funkcje takie jak wymienione poniżej, korzystające z adresu IP linii głównej
[Security Policy Settings]
<Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>
<Synchronize Custom Settings>*2
<Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>
Importowanie grupowe/eksportowanie grupowe
Wiadomość wizualna
Faks IP
Zdalny faks (klient)
Uniwersalny wydruk
*1 Bezpośrednio określ adres IP.
*2 Połączenia korzystające z linii podrzędnej w celu uzyskania dostępu do serwera działającego w tej samej sieci od klienta
9EUR-0X5