<Licencja/Inne>

Określ ustawienia dla rejestrowania licencji i oprogramowania, które można używać na urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zarejestruj Licencję>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wprowadź klucz licencyjny dla opcji systemu, której można używać z urządzeniem. Instalacja wyposażenia opcjonalnego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj Licencję>
Maksymalnie 24 znaki
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Ustawienia MEAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Określ ustawienia MEAP urządzenia.

<Zdalny interfejs użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy korzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w celu obsługi urządzenia i zmiany ustawień.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zdalny interfejs użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Użyj TLS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy usuwać komunikaty administratora wyświetlane na panelu sterowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów>
<Tak>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Jeżeli <OK> jest wyświetlane na tablicy komunikatów, naciśnij <OK>, aby rozpocząć obsługę urządzenia. Aby usunąć treści z tablicy komunikatów, która nie posiada przycisku <OK>, należy skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Visual Message Settings>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Skonfiguruj ustawienia wiadomości wizualnej. Konfiguracja funkcji Wiadomość wizualna
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Wyświetl czas: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Zawartość: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Jeśli wybrano ustawienie <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Jeśli wybrano ustawienie <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Wł., Wył.
<Add CN to Verification Items>: Wł., Wył.
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Visual Message Settings
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Ustawienia Zdalnych Operacji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy aktywować funkcję Pracy zdalnej. Ta funkcja umożliwia określenie ustawień i przetwarzania zadań z poziomu komputera, poprzez wyświetlenie ekranu dotykowego na ekranie komputera.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Zdalnych Operacji>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Hasło>: Maksymalnie 8 znaków (tylko znaki alfanumeryczne)
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Podczas obsługi zdalnej następujące ustawienia nie mogą być zmieniane ani wykonywane.
<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu> w <Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe>

<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy korzystać z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Można zainstalować w urządzeniu opcje systemu/aplikacje MEAP. Instalacja wyposażenia opcjonalnego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
-

<Rozpocznij instalację instrukcji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Można również skorzystać z instrukcji kreatora, celem skonfigurowania ustawień początkowych urządzenia. Konfiguracja przy użyciu Kreatora konfiguracji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rozpocznij instalację instrukcji>
<Start>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Zezwól na użycie funkcji wydruku z urządze. mobilne.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, możesz wykonywać operacje na dokumentach zapisanych w menu <Drukuj> za pomocą urządzenia mobilnego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na użycie funkcji wydruku z urządze. mobilne.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Tylko w przypadku urządzeń obsługujących funkcję wstrzymania.

<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Ustawienie wartości <Włącz> w tej opcji umożliwia kopiowanie i skanowanie, wysyłanie wiadomości e-mail oraz obsługiwanie faksu z poziomu urządzenia mobilnego.
Jeśli ustawiono na <Włącz> celem włączenia funkcji mobilnego uwierzytelniania. pojawia się na ekranie logowania.
Jeśli <Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania> ustawiono na <Włącz>, kod PIN wyświetlony na tym urządzeniu musi zostać wprowadzony gdy zadania są wykonywane.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EUR-0U8