Registrera mottagare

Mottagare för fax och scannade data kan registreras i adressboken eller i snabbvalsknappar.
Adressbok
Om du vill registrera flera mottagare eller klassificera dem efter avdelning eller affärspartner registrerar du dem i adressboken. I adressboken kan du söka efter mottagare efter det första tecknet i namnet eller genom att välja en mottagartyp, t.ex. fax eller e-postmeddelande. Du kan registrera mottagare för alla användare, mottagare för eget bruk och mottagare som bara en administratör kan redigera. Registrera mottagare i adressboken

Listrutan Adresslista

Välj en adresslista för en avdelning eller en affärspartner.

<Sök på namn>

Ange mottagarnamn.

Knapp för första bokstav

Välj knappen för det alfanumeriska för första tecknet i mottagarens namn.

Listruta med mottagartyp

Välj knappen för att filtrera mottagare efter typ, t.ex. fax eller e-postmeddelande.
Snabbvalsknapp
Du kan registrera ofta använda mottagare i snabbvalsknappar för att underlätta arbetet. Snabbvalsknappar med registrerade mottagare visas på pekskärmen, så att du snabbt och enkelt kan söka efter och ange mottagare med ett enda knapptryck. Registrera en mottagare i en snabbvalsknapp

Snabbvalsknapp

Du kan enkelt ange önskad mottagare genom att trycka på en knapp.

Snabbvalsnummerknapp

Du kan ange ett tresiffrigt värde för en registrerad snabbvalsknapp om den inte visas på pekskärmen.
För administratörer
Adressboken och snabbvalsknapparna kan exporteras/importeras. Detta kan användas för säkerhetskopiering av data om ett fel inträffar eller för att förenkla arbetet med att registrera mottagare mellan maskiner som stöds. Mer information finns i Importera/exportera inställningar individuellt.
Följande adressbok kan ges egna inställningar för varje inloggad användare (Lista över objekt som kan ges egna inställningar). Dessutom kan funktionen Synkronisering av Egna inställningar användas för att aktivera den adressbok som ska delas av ett antal Canon-flerfunktionsskrivare (Synkronisera inställningar för flera flerfunktionsskrivare från Canon).
Du kan ange ett lösenord för att undvika att obehöriga redigerar radera poster i adressboken. Ställa in en PIN-kod för adressboken
Om det finns mottagare du inte vill visa i adressboken eller om du vill begränsa användaråtkomst till mottagare, anger du ett åtkomstnummer när du registrerar en mottagare. För att använda åtkomstnummer måste du aktivera inställningen i förväg i Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken.
Konfigurera användargruppadresslistor från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). (Registrera mottagare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet))
9E1L-05E