Problemes amb els resultats d'impressió

La imatge impresa està desplaçada o torta.

Les guies de paper estan mal alineades?

Feu coincidir les guies amb el paper carregat a l'origen de paper.

Les imatges són desiguals o poc visibles.

El paper està humit?

Canvieu el paper per un altre que no estigui humit.

La gradació i la densitat estan configurades correctament?

Dueu a terme un ajust de la gradació.
Ajust de la gradació

Les impressions apareixen brutes o tacades.

El rodet de pressió per a fixació està brut.

Premeu (Configuració) <Ajust/Manteniment> <Manteniment>  <Netejar rodet de pressió per a fixació> per netejar el rodet de pressió per a fixació.

Apareixen bandes negres.

L'àrea de lectura d'alimentació de documents és bruta?

Netegeu l'àrea de lectura d'alimentació de documents.
Neteja de l'alimentador

Apareixen bandes blanques.

És possible que el vidre a prova de pols estigui brut.

Netegeu el vidre a prova de pols.
Neteja periòdica

L'àrea de lectura d'alimentació de documents és bruta?

Netegeu l'àrea de lectura d'alimentació de documents.
Neteja de l'alimentador

Es produeixen transparències.

La densitat del fons s'ha ajustat correctament?

Si detecteu pèrdues de tinta al resultat de la impressió, podeu millorar el problema i obtenir una còpia neta ajustant la densitat del fons.
Funcions de còpia bàsiques
Funcions bàsiques per enviar faxos
Ajust de la densitat

Les imatges no s'imprimeixen a la cara correcta del paper.

L'orientació del paper carregat és la correcta?

Comproveu l'orientació i el costat del paper que està cap amunt. Torneu a carregar el paper si no està ben orientat.
Càrrega de paper

Les imatges no s'imprimeixen amb la mida correcta.

La mida de l'original i la mida del paper carregat són les mateixes?

Canvieu el paper carregat per un altre de la mida amb la qual voleu imprimir.
Feu coincidir la [Output Size] del controlador de la impressora amb la mida del paper amb el qual imprimireu.

L'orientació no coincideix a totes dues cares del paper quan es fa servir la impressió de doble cara.

Les opcions de la impressió de doble cara són correctes?

Seguiu el procediment descrit a continuació per revisar les opcions d'impressió.
1
Seleccioneu l'orientació de l'original a la pantalla Opcions d'impressió de l'aplicació.
2
A la pantalla [Basic Settings] del controlador, establiu [Orientació] en la mateixa orientació que heu establert al pas 1.
3
Quan comproveu la visualització prèvia d'impressió, establiu [Disseny de pàgina] [Ordre de pàgines] [Una cara/Doble cara/Impressió de quaderns] [Ubicació d'enquadernació].
L'opció [Ordre de pàgines] apareix quan l'opció [Disseny de pàgina] està establerta en [2 en 1] o més.
9EF4-0S7