Solució de problemes

Si es produeix un problema mentre utilitzeu l'equip, reviseu aquest capítol abans de posar-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.

Quin tipus de problema teniu?

Quan es produeix un encallament de paper o de grapes*

Els procediments per eliminar els encallaments de paper o de grapes* es descriuen a Sobre l'equip.
* Només equips amb funció de grapat
9EF4-0S4