Nastavení kvality obrazu

Na stroji můžete skenovat v optimální obrazové kvalitě díky možnosti zadání vhodného nastavení pro typ vašeho originálu. Pro originály s fotografiemi můžete nastavit pěknější barevný tón a pro originály obsahující pouze text můžete použít vysoký kontrast, čímž se usnadní jejich čtení.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Typ originálu>.
5
Vyberte typ originálu a stiskněte <OK>.
Chcete-li nastavit prioritu zpracování textu/fotografií, stiskněte tlačítko <Nastavit úroveň> a zvolte možnost <Priorita textu> nebo <Priorita foto>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
Vyskytne-li se při skenování originálu jev nazývaný efekt moaré (obrazový šum vytvářející pruhovaný vzorek), upravte nastavení ostrosti. Nastavení ostrosti pro skenování (Ostrost)
9EFY-091