Obrazovka základních funkcí skenování

Stisknutím <Skenovat a Odeslat> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>) se zobrazí obrazovka základních funkcí skenování.

<Adresář>

S pomocí této volby můžete zadat místo určení pro odesílání a místo pro uložení uložené v adresáři.

<Rychlá volba>

S pomocí této volby můžete zadat místo určení pro odesílání a místo pro uložení uložené v tlačítkách volby na jeden dotek.

<Nové místo určení>

S pomocí této volby můžete ručně zadat místa určení, která nejsou uložena v adresáři nebo tlačítkách volby na jeden dotek.

<Předchozí nastavení>

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vyvolat předchozí zadaná nastavení. Základní operace pro skenování originálů

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li uložit aktuální nastavení do <Oblíbená nastavení> volby a změnit tlačítko zobrazované v .
Správa stroje
Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení skenování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat. Správa stroje

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. rozlišení a typy souborů. V zájmu správného naskenování dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte požadované tlačítko. Základní operace pro skenování originálů

Tlačítka pro nastavení funkcí

Zde se zobrazují nejčastěji používaná tlačítka z <Volby>. Stisknutím tlačítka můžete také změnit, která tlačítka zde budou zobrazena.
Jestliže se tlačítko pro funkci, kterou chcete používat, nezobrazí, stiskněte <Volby> a vyberte požadované tlačítko. Základní operace pro skenování originálů

<Volby>

Slouží k zobrazení všech tlačítek pro nastavení funkcí. Pro vlastní pohodlí si můžete tlačítka pro nastavení funkcí zobrazit v části .

<Cc Bcc>

S pomocí této volby můžete e-mailová místa určení jako Cc (kopie) nebo Bcc (skrytá kopie). Základní operace pro skenování originálů

<Smaz. m.urč.>

S pomocí této volby můžete odstranit zadané místo určení.

<Detaily>

S pomocí této volby můžete zkontrolovat detailní informace o zadaném místu určení.

<Zadat místa určení>

S pomocí tohoto tlačítka zobrazíte způsoby zadání míst určení nebo seznam zadaných míst určení.

<Odeslat sobě>

S pomocí tohoto tlačítka přímo zadáte svou vlastní e-mailovou adresu. Toto tlačítko lze použít, když jste do systému stroje přihlášení s pomocí správy osobního ověření. Správa uživatelů

<Mobilní portál>

Umožňuje zadat místo určení z adresáře na mobilním zařízení.
Základní operace pro skenování originálů

<Osobní složka>

S pomocí tohoto tlačítka můžete zadat svou osobní složku uloženou jako místo pro uložení. Toto tlačítko lze použít, když jste do systému stroje přihlášení s pomocí správy osobního ověření.
Nastavení osobních složek
Správa uživatelů
Chcete-li omezit používání Adresáře, můžete nastavit skrytí Adresáře a tlačítek rychlé volby. <Omezit použití adresáře>
Některé funkce nelze používat ve vzájemné kombinaci. Tlačítka, která nelze vybrat, se zobrazí v zastřené šedé barvě.
V pravé horní části obrazovky je také zobrazen celkový počet zadaných míst určení.
9EFY-08W