Skenování

Skenování papírových originálů umožňuje jejich převod do podoby elektronických souborů, např. PDF, běžně podporovaných počítačem. Konvertované soubory lze odesílat jako e-mailové přílohy ze stroje nebo ukládat na souborový server. V této kapitole jsou popsány různé užitečné funkce usnadňující skenování a také jsou zde uvedeny základní operace skenování.

Úvod k základním operacím

V této části je popsána obrazovka základních funkcí skenování a základní způsoby odesílání/ukládání.

Kvalitní skenování

V této části jsou uvedeny způsoby, jak si poradit s problémy, mezi něž patří například rozmazané fotografie, nečitelný text kvůli tmavému papíru a výskyt tmavých okrajů.

Skenování různých typů originálů

Můžete efektivně skenovat originály s mnoha stranami a originály složené z mnoha dokumentů.

Efektivně, spolehlivě, bezpečně

Tato část seznamuje s různými praktickými funkcemi, které zvyšují efektivitu práce, pomáhají zamezit chybným operacím a zajišťují vyšší úroveň zabezpečení.

Skenování s použitím počítače

Jestliže upravujete naskenovaný dokument v počítači, můžete jej pohodlným způsobem uložit přímo do počítače.
9EFY-08U