<Běžná nastavení>

Zadejte nastavení společná pro funkci odesílání.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Uložit oblíbená nastavení>/<Editovat oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete uložit často používaná nastavení do tlačítka stroje a použít je později při skenování. Tlačítku můžete také přiřadit název a zadat komentář. Uložená nastavení také můžete odstranit nebo přejmenovat. Uložení kombinace často používaných funkcí
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit oblíbená nastavení>
Potvrdit nastavení
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Favorite Settings
Vybrat místo: <M1> až <M18>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Favorite Settings
<Ukázat komentář>:
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Název>, <Komentář>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Favorite Settings
<Editovat oblíbená nastavení>
Vyberte tlačítko: <M1> až <M18>
Ano
Ano
Ne
Ano*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Ukázat komentář>:
<Zap>, <Vyp>
<Smazat>, <Zkontr. obsah>, <Přejmenovat>
<Zkratka 2>:
<Různě velké originály>, Každý režim, <Nepřiděleno>
*1 <Ukázat komentář>: Ne

<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete vybrat, zda se má při vyvolání možnosti „Oblíbená nastavení“ na displeji zobrazit potvrzovací obrazovka.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Výchozí obrazovka>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete vybrat, která obrazovka se má zobrazit při stisknutí <Skenovat a Odeslat> nebo  (Resetovat).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí obrazovka>
<Standardní>, <Rychlá volba>, <Oblíbená nastavení>, <Adresář>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit použití adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete vybrat, zda se má na obrazovce základních funkcí skenování atd. skrýt adresář a tlačítka rychlé volby, a také zda chcete omezit používání adresáře.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit použití adresáře>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Změnit výchozí nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Skenovat a Odeslat> můžete změnit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit výchozí nastavení>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Oblíbená nastavení

<Uložit klávesové zkratky voleb>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Do klávesových zkratek, které se zobrazují na obrazovce <Skenovat a Odeslat>, je možné uložit režimy. Tato funkce je praktická, chcete-li si do systému stroje uložit často používané funkce.Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit klávesové zkratky voleb>
<Zkratka 1>:
<2stranný originál>, Každý režim, <Nepřiděleno>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Oblíbená nastavení
<Zkratka 2>:
<Orientace obsahu orig.>, Každý režim, <Nepřiděleno>

<Hlášení o VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Hlášení o vysílání umožňuje zkontrolovat, zda byly dokumenty na zamýšlená místa určení odeslány správně. Stroj lze nastavit tak, aby se toto hlášení tisklo automaticky, když jsou dokumenty odeslány, nebo pouze v případě výskytu chyby vysílání. Můžete také zadat nastavení, aby se první část dokumentu tiskla jako součást hlášení a vy si tak mohli připomenout obsah dokumentu. Hlášení o VYS.
<Povolit tisk z Volby> může být nastaveno, pokud je zvoleno <Jen při chybě> nebo <Vyp>. Pokud nastavíte <Povolit tisk z Volby> na <Zap>, můžete nastavit, zda se má tisknout zpráva TX ze <Volby> u jednotlivých úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlášení o VYS.>
<Jen při chybě>, <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Jen při chybě>:
<Povolit tisk z Volby>: <Zap>, <Vyp>
<Hlášení s obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
<Hlášení s barevným obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Hlášení s obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
<Hlášení s barevným obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Vyp>:
<Povolit tisk z Volby>: <Zap>, <Vyp>
<Hlášení s obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
<Hlášení s barevným obrazem VYS.>: <Zap>, <Vyp>
Toto nastavení je spojeno s nastavením <Hlášení o VYS.> v <Volby> pro každou jednotlivou funkci.

<Hlášení správy komunikace>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Protokoly z odeslání/příjem můžete vytisknout nebo odeslat jako hlášení. Stroj lze nastavit tak, aby se toto hlášení tisklo nebo odesílalo automaticky, když je dosaženo určitého množství komunikací (100 až 1 000) nebo v konkrétní zadaný čas. Hlášení o odeslání/příjmu lze také vytisknout nebo odeslat samostatně. Hlášení správy komunikace
Pokud je hlášení odesíláno jako data, bude ve formátu CSV.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlášení správy komunikace>
<Tisk./odeslat každý zadaný počet přenosů.>: <Tisk>, <Odeslat>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Počet vysílání: 100 až 1000
<Tisknout/Odeslat v zadaný čas>: <Tisk>, <Odeslat>, <Vyp>
Zadat čas tisku: 00:00 až 23:59
<Tisknout úlohy odes./příjmu odděleně>: Zap, Vyp
<Místo určení odesílání>

<ID VYS. terminálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete nastavit, aby se při odesílání faxu/I-faxu přidávaly informace o odesilateli do horní části odesílaného dokumentu. Vytisknou se informace, jako je např. faxové číslo, jméno a I-faxová adresa stroje, z nichž příjemce zjistí, kdo dokument odeslal.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<ID VYS. terminálu>
<Tisk>, <Netisknout>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Poloha tisku>: <Uvnitř>, <Vně>
<Zobrazit název jednotky místa určení>: <Zap>, <Vyp>
<Značka tel. čísla>: <Fax>, <TEL>
Informace uložené ve funkci <Uložit telefonní číslo jednotky> a <Uložit název jednotky> se vytisknou jako informace o odesílateli. Nastavení faxové linky
Když místo názvu jednotky tisknete jméno odesílatele, uložte toto jméno v nabídce <Uložit jméno odesilatele (TTI)> a zadejte ho z nabídky <Jméno odesilatele (TTI)>. Faxování
Modely s volitelnou funkcí faxu
Při odesílání vzdálených faxů se použije nastavení stroje serveru.

<Smazat chybné úlohy VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete zvolit, zda se má dokument automaticky odstranit z paměti, dojde-li k chybě při odesílání/ukládání. Výběr volby <Vyp> umožňuje opětovné odeslání/uložení dokumentů, jejichž odeslání/uložení se nezdařilo.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Smazat chybné úlohy VYS.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je režim nastaven na <Vyp>, bude stav jednotlivých úloh s chybou přesměrování uložen v <Stav úlohy> na obrazovce <Monitor stavu>.

<Počet opakování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete nastavit, kolikrát se přístroj automaticky pokusí znovu odeslat data v případě, že data nelze odeslat z důvodu zaneprázdnění příjemce odesíláním či příjmem nebo při výskytu chyby.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Počet opakování>
0 až 3 až 5 krát
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Při odesílání faxů nelze toto nastavení použít.

<Kompresní poměr dat>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Pro data skenovaná v barvách/odstínech šedé lze nastavit kompresní poměr.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Kompresní poměr dat>
<Vysoký poměr>, <Normální>, <Nízký poměr>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Jestliže chcete pro soubor PDF vybrat formát Kompakt nebo Trace & Smooth nebo pro soubor XPS vyberete formát Kompakt, doporučujeme nastavit <Kompresní poměr dat> na <Normální> nebo <Nízký poměr>. Nastavíte-li <Vysoký poměr>, může se stát, že vytištěné obrazy budou mít nízkou kvalitu, i přesto že vyberete <Priorita kvality> v <Generovat soubor> <Úroveň kvality obrazu pro Kompakt>.
Při odesílání faxů nelze toto nastavení použít.

<Hodnota Gama pro VYS. YCbCr>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Odesíláte-li dokument v barvách nebo odstínech šedé, můžete zadat hodnotu gama, kterou chcete použít pro převod naskenovaných obrazových dat RGB do formátu YCbCr. Optimální kvalitu reprodukce obrazu na straně příjemce lze zajistit tím, že nastavíte příslušné hodnoty gama.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hodnota Gama pro VYS. YCbCr>
<Gama 1,0>, <Gama 1,4>, <Gama 1,8>, <Gama 2,2>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení nelze použít pro následující typy souborů:
PDF (Kompakt)
XPS (Kompakt)
PDF (Trace&Smooth)
Toto nastavení nelze použít při odesílání do schránky.
Při odesílání faxů nelze toto nastavení použít.

<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Při odesílání s WebDAV můžete data rozdělit na sekvence. Sekvenční kódování je funkce, která odesílá soubory s neznámou velikostí tak, že je rozdělí na sekvence známé délky. To umožňuje zkrátit dobu odesílání, protože před odesláním souboru není potřeba vypočítávat jeho velikost.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Při některých nastaveních serveru WebDAV a serveru proxy nebude možné odesílat data pomocí sekvenčního kódování.

<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. WebDAV>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete při odesílání s WebDAV zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. WebDAV>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp
Jestliže certifikát neověříte, komunikace TLS se provede i s neplatným certifikátem.
V případě problému s certifikátem se odesílání s WebDAV nezdaří.

<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. FTPS>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete při odesílání přes FTPS zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. FTPS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp

<Omezit Nové místo určení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Při odesílání faxů a naskenovaných dat lze dostupná místa určení omezit na následující tři způsoby, aby uživatelé nemohli místo určení zvolit zadáním textu.
Místa určení uložená v adresáři a tlačítcích rychlé volby
Místa určení nastavená v <Oblíbená nastavení> a <Odeslat sobě>
Místa určení, která lze vyhledat pomocí serveru LDAP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit Nové místo určení>
<Fax>*1: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Zap>, <Vyp>
<I-fax>: <Zap>, <Vyp>
<Soubor>: <Zap>, <Vyp>
*1 Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Vždy přidat podpis zařízení k odesílání>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této funkce můžete vybrat, zda k odesílaným dokumentům PDF/XPS vždy připojit podpis zařízení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vždy přidat podpis zařízení k odesílání>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Omezit typy souborů>: <Zap>, <Vyp>
Nastavíte-li <Omezit typy souborů> na <Zap>, nelze odesílat jiné dokumenty než PDF/XPS.

<Omezit E-mail na Odeslat sobě>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete omezit místo určení, které lze zadat při odesílání e-mailu na e-mailovou adresu přihlášeného uživatele. Tato volba vám umožní zabránit úniku informací v důsledku přenosu do nesprávného místa určení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit E-mail na Odeslat sobě>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se vztahuje na uživatele s rolí GeneralUser.

<Omezit VYS. souboru do osobní složky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Můžete omezit místo určení, které lze zadat při ukládání na souborový server do vyčleněné složky přihlášeného uživatele. Tato volba vám umožní zabránit úniku informací v důsledku přenosu do nesprávného místa určení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit VYS. souboru do osobní složky>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se vztahuje na uživatele s rolí GeneralUser.

<Způsob zadání osobní složky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Osobní složka je individuální složka, kterou může používat uživatel přihlášený pomocí správy osobního ověření. Sdílené složky a souborové servery lze nastavit a používat jako osobní složku. Nastavení osobních složek
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Způsob zadání osobní složky>
<Domácí složka>, <Uložit pro každého uživatele>, <Použít přihlašovací server>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Domácí složka>:
<Nastavit>, <Použít info. ověření každého uživatele>
<Nastavit>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostitelské jméno>, <Cesta ke složce>
Pokud je vybrána možnost <Použít přihlašovací server>:
<Použít info. ověření každého uživatele>
Osobní složka je složka sdílená na následujících obrazovkách.
<Skenovat a Odeslat>
<Síť> v <Skenovat a Uložit>
<Síť> v <Přístup k uloženým souborům>

<Omezit nové odesílání z výpisu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete zvolit, zda uživatelům zabránit, aby vyvolávali výpisy pro místa určení a nastavení skenování zadaná v minulosti. Výběrem <Zap> skryjete tlačítka <Předchozí nastavení> jak na obrazovce základních funkcí faxování, tak na obrazovce základních funkcí skenování.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit nové odesílání z výpisu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této funkce můžete uložit kopii odeslaného faxu na předem zadané místo určení (e-mail, souborový server apod.). Ukládání kopie odeslaného dokumentu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu>
<Použít funkci zálohování odeslaného dokumentu>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Místo zálohování>: Vyberte Adresy, Detaily adresy, Registrovat adresy
<Název složky>: <Informace o odesilateli>, <Datum>, <Vyp (Nevytvářet)>
<Typ souboru>: <TIFF>, <PDF>

<Zobrazit oznámení při akceptování úlohy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda se má na displeji zobrazovat obrazovka, která vás vyzve ke kontrole stavu komunikace po odeslání/uložení dokumentů pomocí <Fax> nebo <Skenovat a Odeslat> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit oznámení při akceptování úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Úloha ke zrušení po stisku Stop>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Vyberte zrušení úlohy k odeslání po stisknutí klávesy Stop, v průběhu provozu funkce Fax u úlohy pro zaslání nebo u funkce Skenovat a Odeslat. Můžete vybrat buď <Poslední přijatá úloha> nebo <Odesílaná úloha>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Úloha ke zrušení po stisku Stop>
<Poslední přijatá úloha>, <Odesílaná úloha>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je zvolena <Odesílaná úloha> a u přístroje je několik faxových linek, které se aktuálně používají pro odesílání, bude poslední z těchto úloh zrušena.
9EFY-0L0