Tisk hlášení a seznamů

Na stroji si můžete vytisknout hlášení a seznamy, na nichž můžete zkontrolovat informace, jako např. celkový počet okopírovaných stran, výsledky komunikace a nastavení stroje.

Tisk hlášení s počtem okopírovaných a vytištěných stran

Hlášení počítadla
Můžete si vytisknout hlášení, na němž můžete zkontrolovat celkový počet všech okopírovaných a vytištěných stran a také celkový počet naskenovaných a odfaxovaných stran.
Seznam počtu stran
Na stroji si můžete vytisknout seznam, na němž můžete zkontrolovat celkový počet stran* okopírovaných, vytištěných a naskenovaných pro jednotlivá ID oddělení. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému stroje přihlásit s přístupovými právy administrátora (správce). Přihlášení do systému stroje
* V tomto hlášení počty vycházejí z okopírovaných nebo vytištěných stran listu papíru. Například počet je 1, jestliže provedete tisk na jednu stranu listu, a počet je 2, jestliže provedete tisk na obě strany listu.

Tisk seznamu s historií používání funkcí

Stisknete-li  (Monitor stavu), objeví se obrazovka Monitor stavu, ze které můžete kontrolovat historii používání pro každou funkci, jako je kopírování, tisk, odesílání e-mailů, odesílání/přijímání faxů/I-faxů, ukládání souborů do „Rozšířená schránka“, atd. Z této obrazovky můžete také tisknout historii používání pro každou funkci.
Pokud se ve vytištěném seznamu ve sloupci „VÝSLEDEK“ objeví výraz „NG“, použijte číslo se třemi číslicemi, před kterým je znak „#“, k nalezení příčiny a řešení.
Pokud je funkce  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> nastavená na <Zap>, úlohy jiné než úlohy přihlášeného uživatele se zobrazí jako „***“ a nelze je ovládat. Jestliže se do systému stroje přihlásíte s přístupovými právy administrátora (správce), zobrazí se úlohy všech uživatelů.
1
Stiskněte  (Monitor stavu).
2
Vyvolejte historii používání jednotlivých funkcí a vytiskněte seznam.
Výpis kopírování/tisku
Výpis odesílání/příjmu
Výpis odesílání/příjmu faxů
Výpis ukládání

Tisk hlášení s výsledky komunikace

Na stroji si můžete vytisknout seznam s výsledky odesílání/příjmu faxů, e-mailů nebo I-faxů a výsledky ukládání položek na souborový server nebo do schránky (dočasné úložiště stroje). Stroj je nastaven tak, aby se hlášení tisklo automaticky nebo aby se tisklo pouze v případě výskytu chyby. Nastavení však můžete změnit, aby se hlášení tisklo pouze v zadanou dobu nebo aby se netisklo vůbec. Hlášení můžete také odeslat na zadaná místa určené ve formě souboru CSV.
Pokud se ve vytištěném seznamu ve sloupci „VÝSLEDEK“ objeví výraz „NG“, použijte číslo se třemi číslicemi, před kterým je znak „#“, k nalezení příčiny a řešení.
Pokud je funkce  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> nastavená na <Zap>, úlohy jiné než úlohy přihlášeného uživatele se zobrazí jako „***“ a nelze je ovládat. Jestliže se do systému stroje přihlásíte s přístupovými právy administrátora (správce), zobrazí se úlohy všech uživatelů.
Hlášení správy komunikace
Stroj můžete nastavit tak, aby hlášení automaticky vytiskl nebo odeslal ve formátu CSV na místa určení uložená v adresáři po dosažení zadaného počtu výsledků komunikace zahrnujících odeslané nebo přijaté faxy, e-maily a I-faxy a také položky uložené na souborový server nebo do schránky (dočasné úložiště stroje). Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení vytiskl nebo odeslal ve formátu CSV v určenou dobu.
Hlášení o VYS.
Stroj můžete nastavit tak, aby automaticky tiskl hlášení s výsledky odesílání, které zahrnují odeslané faxy, e-maily a I-faxy a také položky uložené na souborový server nebo do schránky (dočasné úložiště stroje). Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení tiskl pouze v případě výskytu chyby. Pro tisk tohoto hlášení se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
Hlášení o činnosti faxu
Stroj lze nakonfigurovat tak, aby automaticky vytiskl hlášení o odeslání nebo příjmu faxů a po dosažení zadaného počtu odeslaných nebo přijatých faxů ho ve formátu CSV odeslal na místa určení uložená v adresáři. Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení vytiskl nebo odeslal ve formátu CSV v určenou dobu.
Hlášení o fax. VYS.
Stroj lze nastavit tak, aby toto hlášení tiskl automaticky při každém odeslání faxu. Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení tiskl pouze v případě výskytu chyby.
Hlášení o fax. PŘ.
Stroj lze nastavit tak, aby tiskl hlášení o faxovém příjmu automaticky při každém přijmu faxu. Stroj je možné také nastavit tak, aby hlášení tiskl pouze v případě výskytu chyby.
Hlášení o PŘ. do důvěrné fax. schránky
Stroj můžete nastavit tak, aby toto hlášení tiskl automaticky vždy, když se přijatý fax uloží do důvěrné faxové schránky. Stroj lze také nastavit tak, aby toto hlášení netiskl.
Výpis tiskárny
Stroj umožňuje tisk hlášení funkcí tiskárny, jako je seznam písem a stav.
Hlášení výpisu komunikace informací o zařízení
Stroj lze nastavit tak, aby toto hlášení tiskl automaticky po dosažení zadaného počtu výsledků pro distribuci nebo příjem informací o zařízení. Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení tiskl v zadaný čas. Pro změnu nastavení tohoto hlášení se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora (správce).

Tisk seznamu nastavení

Informace a nastavení uložená ve stroji, mezi něž patří například uložená místa určení, nastavení odesílání/příjmu, nastavení faxu, podmínky pro přesměrování, soubory uložené ve schránce atd., si můžete vytisknout v podobě seznamu.
Seznamy adres
Na stroji lze vytisknout seznam míst určení uložených v adresáři nebo v tlačítkách volby na jeden dotek.
Seznam uživ. dat VYS./PŘ.
Na stroji si můžete vytisknout seznam nastavení faxu provedených pro <Odeslat> a <Přijmout/Přesměrovat> pod Nastavení/Uložení.
Seznam fax. uživatelských dat
Na stroji si můžete vytisknout seznam nastavení faxu provedených pro funkci faxu pomocí <Odeslat> a <Přijmout/Přesměrovat> pod Nastavení/Uložení.
Nastavení přesměrování
Na stroji si můžete vytisknout seznam nastavení faxu provedených pro přesměrování faxu a I-faxu pomocí <Přijmout/Přesměrovat> pod Nastavení/Uložení. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
Seznamu souborů uložených ve schránce
Na stroji lze vytisknout seznam souborů dočasně uložených ve schránce stroje.
Seznam nastavení sítě
Na stroji si můžete vytisknout seznam nastavení provedených pro <Síť> v <Možnosti> pod Nastavení/Uložení.
Seznam informací systému
Na stroji lze vytisknout seznam informací, které se týkají například aplikací a licencí MEAP. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
Seznam míst určení pro distribuci informací o zařízení
Na stroji můžete vytisknout seznam zařízení uložených jako místa určení pro distribuci informací. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
Seznam uložených nastavení serveru LDAP
Na stroji lze vytisknout seznam nastavení serveru LDAP uložených ve stroji. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
Seznam zásad zabezpečení IPSec
Na stroji můžete vytisknout seznam nastavení zásad zabezpečení IPSec uložených ve stroji. Pro tisk tohoto seznamu se musíte do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora.
9EFY-0HS